بخش اول: هویّت قرآن
فصل چهارم: دعوت قرآن
دعوت به وحدت و برادری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

دعوت به وحدت و برادری

دعوت به وحدت و برادری

‏ ‏

‏ ‏

تکیۀ قرآن بر وحدت 

‏می خواهم عرض کنم اسلام همه چیز آورده است.این قضیۀ‏‎ ‎‏وحدت در قرآن پافشاری روی آن شده است و با تعبیرهای‏‎ ‎‏مختلف این مسأله گوشزد شده است و آن چیزی که مهم است این‏‎ ‎‏است که مسلمین به اسلام و به قرآن عمل کنند، این دیگر تکلیف‏‎ ‎‏ماست. اسلام مسائل را، همۀ مسائلی که مربوط به زندگی بشر در‏‎ ‎‏اینجا و در آنجاست و مربوط به رشد انسان، تربیت انسان، ارزش‏‎ ‎‏انسان هست، همۀ اینها در اسلام هست و در هیچ مکتبی از‏‎ ‎‏مکتبهایی که الآن رایج است؛ مکتبهای انحرافی، اینطور عنایتی که‏‎ ‎‏اسلام به مسائل دارد ‏‏[‏‏آنها ندارند‏‏]‏‏. که قبل از اینکه نکاح واقع‏‎ ‎‏بشود بین مرد و زن، راجع به آداب نکاح، راجع به آداب زمان‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏حمل، راجع به آداب بچه داری، راجع به آداب تربیت بچه، همۀ‏‎ ‎‏اینها در اسلام به طور وافی هست. از اسلام هیچ نباید ما بگوییم‏‎ ‎‏یک چیزی هست که در اسلام نیست و ما حالا پیدایش کردیم. ما‏‎ ‎‏باید اگر یک وقت دیدیم که نمی توانیم پیدا کنیم باید بگردیم که‏‎ ‎‏کجا هست و این بلااشکال هست، اشکال سرِ مسلمین است.‏‎ ‎‏اسلام همه چیز گفته، ولی مسلمین باید دنبالش کنند. همین قضیۀ‏‎ ‎‏وحدت که تذکر دادید‏‎[1]‎‏ و الآن بحمداللّه هفتۀ وحدت است و‏‎ ‎‏ولادت این مولود سعید ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و فرزند‏‎ ‎‏بزرگوارش حضرت صادق، سلام اللّه علیه.‏

‏     بشر می تواند به آمال خودش برسد، آمال این دنیا و آن دنیا. این‏‎ ‎‏وحدت چیزی است که در قرآن به آن سفارش شده است، دعوت‏‎ ‎‏شده است. ائمۀ مسلمین دعوت کرده اند به این مسأله. دعوت به‏‎ ‎‏اسلام، اصلش دعوت به وحدت است.(70)‏

22 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری مسلمین در دنیا و آخرت 

‏برادری از اموری است که هم قرآن کریم فرموده است که‏‎ ‎‏[‏‏مؤمنان‏‏]‏‏ در این عالم برادرند و هم فرموده است که در‏‎ ‎‏بهشت برادر هستند و در سریرها در روبه روی هم می نشینند و‏‎ ‎‏برادرند.(71)‏

1 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری مسلمین در قرآن 

‏برادری یکی از اموری است که در قرآن کریم، همۀ ما را برادر‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏خواندند؛ مسلمانها را، مؤمنین را؛ و برادرها باید با حسن نیت و‏‎ ‎‏برادری مجتمع باشند و بحمداللّه تعالی هستند. ما باید این نعمت‏‎ ‎‏الهی، که خدا این را نعمت حساب کرده ـ این نعمت، بزرگترین‏‎ ‎‏نعمت است ـ این نعمت الهی را ما باید حفظش کنیم.(72)‏

14 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همکاری بر پایۀ برادری 

‏این اسلام،‏‎[2]‎‏ اسلام پیغمبراکرم نیست، اسلامی که قرآن به او نازل‏‎ ‎‏شده است و برای او آمده است، ‏‏[‏‏نیست‏‏]‏‏. پیغمبر اسلامی که قرآن‏‎ ‎‏را آورده است و قرآن و سنت او اساس اسلام است، اساس او بر‏‎ ‎‏اخوت و برادری است. مؤمن باید برادر مؤمن باشد، این حکمی‏‎ ‎‏است که در قرآن است؛ یعنی، آنچه را که شما برای برادرتان از‏‎ ‎‏خیر و صلاح می خواهید، برای تمام ملتتان باید بخواهید. همۀ‏‎ ‎‏مؤمنها در همۀ اقطار عالم برادر هستند. همان طوری که اگر یک‏‎ ‎‏خطری برای برادر یک کسی پیش بیاید او نمی نشیند تماشا کند و‏‎ ‎‏خطر واقع بشود بر برادرش، اگر در یک گوشۀ دنیا یک خطری‏‎ ‎‏برای یک برادری پیش بیاید، برادر ایمانی پیش بیاید، نباید یک‏‎ ‎‏برادر دیگری که در آن طرف دنیا هست بی تفاوت باشد.(73)‏

4 / 6 / 59 

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

  • )) منظور حضرت امام، حجت الاسلام والمسلمین صادق احسان بخش، امام جمعه شهر رشت بوده است.
  • )) اشاره به ادعای اسلام گروههای ضد انقلاب در کردستان است.