مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی(س)/ ]ویرایش2[. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1382. 295 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترسیزدهم)ISBN:  964 - 335 - 040 - 1فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص 277 ـ 295؛ همچنین به صورت زیرنویس. چاپ اول: 1375.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره قرآن. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، گروه معارف اسلامی. ب. عنوان.      4 ق 4 ق/ 5/ 1574  DSR                                                           0842092/ 955            کتابخانه ملی ایران                                                                    10679 ـ 78 م 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  ‏

     کد/ م 821

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏

 

قرآن کتاب هدایت‏ ‏از دیدگاه ‏ ‏امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفترسیزدهم)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

‎ ‎لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ هشتم:  1391‏ ‏5000  نسخه 

‎ ‎قیمت: 6000 تومان

‏ ‏

‏                       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

نشانی الکترونیکی:‎pub@imam-khomeini.ir‎

‏ ‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV