فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ تشویق و تقدیر از رزمندگان

‏      دعوت از مردم برای دفاع‏

‏      کمک به رفع موانع در جنگ‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 133

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134