ضرورت حذف تشریفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، سید احمد، 1324-1373

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

ضرورت حذف تشریفات

ضرورت حذف تشریفات

‏اینجانب بارها تذکر داده‌ام که نباید دست به کارهایی بزنیم که در آینده‏‎ ‎‏برای مردم و سردمداران حکومت به عنوان روش مورد قبول باشد. باید تلاش‏‎ ‎‏کنیم که دچار تشریفات زاید نگردیم. حضرت امام در سال 58 بعد از‏‎ ‎‏انجام رفراندوم که مرتباً روزنامه‌ها آگهیهای تبریک را چاپ می‌کردند به من‏‎ ‎‏فرمودند که به روزنامه‌ها بگویید این کار طاغوتی را انجام ندهند و آن را‏‎ ‎‏متوقف کنند. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی که در شهرکرد داشتند،‏‎ ‎‏فرمودند: من دوست دارم روی سنگها و خاک کوچه‌های شما راه بروم و هرگز‏‎ ‎‏برای من کوچه و خیابانی را آسفالت نکنید که این کار زشتی است. همۀ‏‎ ‎‏دست اندرکاران نظام با سخنان رهبر انقلاب موافق‌اند. آقای رئیس جمهور‏‎ ‎‏به استانی تشریف می‌برند، سری به روزنامه‌ها بزنید، دهها صفحه پر از‏‎ ‎‏تبریک سفر ایشان به آن استان است! و اکثر تبریکها مثل هم! میلیونها تومان‏‎ ‎‏خرج این آگهیهاست! ریاست جمهور عزیز چه احتیاجی به این نوع کارها‏‎ ‎‏دارند؟ خوشامدگویی کسانی که می‌توانند پول این آگهیها را بدهند چه‏‎ ‎‏نفعی برای مردم و ریاست جمهوری دارد؟! آیا بهتر نبود اینگونه مخارج را‏‎ ‎‏به جای این کارها، خرج دارو یا غذای فقرا و مستمندان می‌کردیم.‏

‏این کارها امروز برای ریاست محترم جمهوری است فردا برای فلان‏‎ ‎


کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 181

‏وزیر، پس فردا برای استاندار! مسلماً ریاست جمهور عزیز ما که خود من‏‎ ‎‏یکی از ارادتمندان جدی ایشان هستم، راضی به این کارها و تشریفات زاید‏‎ ‎‏نیستند.‏

‏اگر امروز جلوی این قبیل کارها گرفته نشود فردا ترک کردنشان برای‏‎ ‎‏دیگران توهین تلقی می‌شود. نباید اجازه دهیم که در چنین مسیر تلخ و‏‎ ‎‏ارزش کشی بیفتیم. تمام مسئولین جراید را به روح بزرگ امام و شهیدان‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی قسم می‌دهم که دست از این کارها بردارند. از آنها مجدانه‏‎ ‎‏می‌خواهم که از این استفاده مالی بگذرند و دیگران را تشویق نمایند که پول‏‎ ‎‏این کارها را خرج فقرا و مستمندان کنند. از کارهای عادی ریاست‏‎ ‎‏جمهوری و سایر مسئولین نظام و انقلاب رسیدگی به کارها در سراسر‏‎ ‎‏کشور است. همه باید سعی کنیم با تلاش در راه سازندگی ایشان را مدد‏‎ ‎‏کنیم که رضای خدا و مردم در این است.‏

‏[مأخذ: مجموعه آثار یادگار امام. جلد دوم. ص 560- 561]‏

‎ ‎

کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 182