اندیشه امام دفاع تا آنسوی دیوار تهاجم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، سید احمد، 1324-1373

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

اندیشه امام دفاع تا آنسوی دیوار تهاجم

اندیشه امام دفاع تا آنسوی دیوار تهاجم است 

‏محور اندیشه‌های دفاعی حضرت امام(س) اسلام و آرمانهای الهی‏‎ ‎‏است. ایشان از ابتدای نهضت اسلامی دفاع از ارزشهای اسلامی را مدّ نظر‏‎ ‎‏داشتند و بر اجرای احکام خدا در جهان تأکید داشتند.‏

‏امام(س) بارها فرمودند اگر در افریقا یا امریکا مسلمانی از ما کمک‏‎ ‎‏بخواهد ولو آنکه هر پیامدی داشته باشد، وظیفۀ اسلامی ماست که او را‏‎ ‎‏یاری کنیم. برای ما کشور مطرح نیست، آنچه که مطرح است اسلام است.‏‎ ‎‏این نشان دهندۀ وسعت اندیشۀ دفاعی ایشان است.‏

‏نزاع اصلی امام(س) با ملی گراها در همین نکته نهفته است که آنها‏‎ ‎‏منافع ملی را اصل قرار می‌دادند و بر اساس آن به سایر مسائل نگاه‏‎ ‎‏می‌کنند، اما ایشان منافع ملی را بر اساس منافع اسلامی دارای اعتبار و‏‎ ‎‏ارزش می‌دانستند. همان‌گونه که در بوسنی، فلسطین و لبنان شاهد هستیم‏‎ ‎‏که مسلمانان و منافع اسلامی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته است ما بر‏‎ ‎‏اساس اصول و اعتقادات اسلامی به مسئله دفاع از مسلمانان مظلوم‏‎ ‎‏می‌نگریم.‏

‏ما می‌خواهیم دست محرومین و مستضعفین جهان را گرفته و آنها را آزاد‏‎ ‎‏کنیم. تحقق این هدف ادامۀ مبارزات اسلامی و رهایی بخش را می‌طلبد تا‏‎ ‎‏با تشکیل هسته‌های مقاومت که یکی از آرمانهای دفاعی حضرت امام بوده،‏‎ ‎‏راه آزادی، عزت و عظمت مسلمانان در جهان هموار گردد.‏

‏امام به مقیاسهای ملی در چارچوب احکام عالیه اسلام اعتقاد داشتند و‏‎ ‎‏به همین علت نسبت به آرمانها و مقدرات میهن اسلامی شدیداً حساسیت‏‎ ‎‏نشان می‌دادند. امام(س) حتی نسبت به اسم «اروند رود» تعصب داشتند و‏‎ ‎‏تأکید کردند که از به کارگیری نام «شط‌العرب» خودداری شود. در سایۀ‏‎ ‎


کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 130

‏ایدئولوژی اسلامی حضرت امام(س) به عزت، اقتدار، پیشرفت و حفظ‏‎ ‎‏تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران عمیقاً معتقد بودند.‏

‏[مأخذ: مجموعه آثار یادگار امام. جلد دوم. ص538 -539 ]‏

‎ ‎

کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 131