باب دوم اعمال حج تمتع
فصل اول: احرام حج
مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات

‏ ‏

‏ ‏

مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات 

‏اموری که در احرام عمره مستحب بود در احرام حج نیز مستحب است و ‏‎ ‎‏پس از اینکه شخص،احرام بسته و از مکه بیرون آمد،همین که بر ابطح ‏‎ ‎‏مشرف شود به آواز بلند تلبیه بگوید،و چون متوجه منیٰ شود بگوید:‏

‏اللّٰهُمَّ إِیّٰاکَ أَرْجُو وَ إِیّٰاکَ أَدْعُو،فبلِّغْنیٖ أَمَلی وَ أَصْلِحْ لیٖ عَمَلیٖ.‏

‏و با تن و دل آرام با تسبیح و ذکر حق تعالی برود و چون به منیٰ رسید ‏‎ ‎‏بگوید:‏

‏الْحَمْدُ للّٰهِ الَّذیٖ أَقْدَمَنِیهٰا صٰالِحاً فیٖ عٰافِیَةٍ وَ بَلَّغَنیٖ هٰذَا الْمَکٰانِ.‏

‏پس بگوید:‏

‏اللّٰهُمَّ هٰذِهِ مِنیٰ وَ هِیَ مِمّٰا مَنَنْتَ بِهِ عَلَیْنٰا مِنَ الْمَنٰاسِکِ فَأَسْأَلُکَ أَنْ ‏‎ ‎‏تَمُنَّ عَلَیَّ بِمٰا مَنَنْتَ عَلیٰ أَنْبِیٰائِکَ فَاِنَّمٰا أَنَا عَبْدُکَ وَ فیٖ قَبْضَتِکَ.‏

‏و مستحب است شب عرفه را در منیٰ بوده و به اطاعت الهی مشغول ‏‎ ‎‏باشد،و بهتر آن است که عبادات و خصوصاً نمازها را در مسجد خیف ‏‎ ‎‏به جا آورد،و چون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب تعقیب گفته،پس به ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 232

‏ ‏

‏ ‏

‏عرفات روانه شود،و اگر خواسته باشد بعد از طلوع صبح روانه شود، ‏‎ ‎‏مانعی ندارد،ولی سنت آن است که تا آفتاب طلوع نکرده از وادی مُحسّر ‏‎ ‎‏رد نشود و روانه شدن پیش از صبح مکروه است و چون به عرفات متوجه ‏‎ ‎‏شود،این دعا را بخواند:‏

‏اللّٰهُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ،وَ إِیّٰاک اعْتَمَدْت،وَ وَجْهَکَ أَرَدْتُ،أَسْأَلُکَ أَنْ ‏‎ ‎‏تُبٰارِکَ لیٖ فیٖ رِحْلَتیٖ،وَ أَنْ تَقْضِیَ لیٖ حٰاجَتیٖ،وَ أَنْ تَجْعَلَنیٖ مِمَّنْ تُبٰاهِیَ ‏‎ ‎‏بِهِ الْیَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنّیٖ.          ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 233

‏ ‏

‎ ‎

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 234