باب دوم اعمال حج تمتع
فصل اول: احرام حج
مسائل متفرقۀ احرام حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ احرام حج

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ احرام حج 

‏1- س - فاصلۀ بعضی از محلات جدید الاحداث مکه تا مسجد الحرام ‏‎ ‎‏بیش از 18کیلومتر است و شاید عرفاً از توابع مکه حساب شوند نه اینکه ‏‎ ‎‏جزء مکه باشند،چرا که تابلوهای راهنمایی با فلش جهت مکه را ‏‎ ‎‏مشخص نموده‌اند،با این کیفیت آیا می‌توان برای حج در محلات ‏‎ ‎‏فوق الذکر مُحرم شد؟‏

‏ج - اگر از محلات مکه است مانع ندارد،و اگر از محلات آن نیست یا ‏‎ ‎‏مورد شک است،کفایت نمی‌کند.‏

‏2- س - اشخاص معذوری که می‌توانند اعمال مکه را بر وقوفین مقدم ‏‎ ‎‏بدارند،اگر جهلاً بدون احرام،اعمال مکه را قبل از وقوفین انجام دادند ‏‎ ‎‏چه صورتی دارد؟‏

‏ج - کفایت نمی‌کند و باید یا قبل از وقوفین آنها را با احرام اعاده کنند یا ‏‎ ‎‏بعد از وقوفین و اعمال،آنها را به جا آورند.‏

‏3- س - حاجی در عرفات یا منیٰ فهمید که در احرام حج تلبیه نگفته ‏‎ ‎‏است آیا در لحظۀ التفات،تلبیه کافی است و تکلیف او چیست؟‏

‏ج - اگر می‌تواند به مکه برود و مُحرم شود و بقیۀ اعمال را که باید با ‏‎ ‎‏احرام انجام دهد به جا آورد،باید چنین کند،و اگر ممکن نیست همان جا ‏‎ ‎‏لبیک بگوید،و اگر بعد از تقصیر یا حلق متذکر شده،عملش صحیح است ‏‎ ‎‏و لازم نیست لبیک بگوید.‏

‏4- س - شهر مکه را چند رشته کوههای طولانی و مرتفع فرا گرفته و ‏‎ ‎‏هر دو جانب کوه ساختمان شده است،گاهی چند کیلومتر باید از این ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 230

‏ ‏

‏ ‏

‏جانب کوه رفت تا به جانب دیگر رسید،و ساکنین احد الجانبین جدای از ‏‎ ‎‏جانب دیگرند،مثل شعب بنی عامر که نزدیک مسجد الحرام است و ‏‎ ‎‏عزیزیه که نُه کیلومتر یا بیشتر در جانب دیگر است،و به حسب مسامحۀ ‏‎ ‎‏عرفی به همۀ این قطعات،مکه گفته می‌شود،آیا احرام حج تمتع از تمام ‏‎ ‎‏این نقاط و نقاط مشابه صحیح است یا نه؟‏

‏ج - اگر در مکه است،احرام حج از آنجا صحیح است،هر چند از ‏‎ ‎‏ساختمانهای جدید الاحداث باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 231