باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل دوم: واجبات احرام و متعلقات آنها
مکروهات احرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مکروهات احرام

‏ ‏

‏ ‏

مکروهات احرام 

‏مکروهات احرام چند چیز است:‏

‏1.احرام در جامۀ سیاه،و افضل احرام در جامۀ سفید است؛‏

‏2.خوابیدن مُحرم بر رخت و بالش زرد رنگ؛‏

‏3.احرام بستن در جامۀ چرکین،و اگر جامه در حال احرام چرک شود ‏‎ ‎‏بهتر آن است که مکلف مادامی که در حال احرام است آن را نشوید؛‏

‏4.احرام بستن در جامۀ راه راه؛‏

‏5.استعمال حنا پیش از احرام در صورتی که اثر آن تا حال احرام باقی ‏‎ ‎‏بماند؛ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 90

‏ ‏

‏ ‏

‏6.حمام رفتن و اولیٰ آن است که مُحرم بدن خود را با کیسه و مثل آن ‏‎ ‎‏نساید؛‏

‏7.لبیک گفتن مُحرم در جواب کسی که او را صدا نماید. ‏


کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 91

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 92