فصل نهم: امور شخصی
دارایی ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

دارایی ها

دارایی‌ها

‏اعلام صورت دارایی‌ها و اموال به دیوان عالی کشور‏‎[1]‎

تاریخ: 24 / 10 / 59

‏نام: روح‌الله ـ نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی ـ شماره شناسنامه 2744 ـ ‏‎ ‎‏محل صدور: خمین ـ سِمَت: روحانی.‏

دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):

‏1 ـ یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف ‏‎ ‎‏است.‏

‏2 ـ قطعه زمینی است ارث پدری‏‎[2]‎‏ است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 462

‏مشاع است بین این جانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره ‏‎ ‎‏سهمیه این جانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده ‏‎ ‎‏نمی شود. ‏

دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیر منقول دیگر با  ذکر قیمت تقریبی:

‏1 ـ وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.‏

‏2 ـ اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می باشد. دو ‏‎ ‎‏قطعه قالی در منزل است، داده اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال این ‏‎ ‎‏جانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند. چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در ‏‎ ‎‏زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی ‏‎ ‎‏که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی دانم، ‏‎ ‎‏ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان ‏‎ ‎‏منزل است، احمد اطلاع دارد.‏

‏3 ـ کلیه وجوهی که در بانک‌ها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده ‏‎ ‎‏مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می باشد و مِلک این ‏‎ ‎‏جانب نیست، و ورثه این جانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت ‏‎ ‎‏تعیین نموده ام. ‏

صحیفه امام؛ ج13، ص 523 ـ 524

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 463

  • . اعلام دارایی‌های امام بر اساس اصل 142 قانون اساسی صورت گرفته است: «دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
  • . امام خمینی در26/ 12/ 1362، سهم موروثی خویش را از این زمین به فقرای خمین بخشیدند.