فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست

احکام تقلید‏··· 1‏

‏احکام طهارت:‏

‏آب مطلق و مضاف··· 5‏

‏     1ـ آب کُرّ··· 5‏

‏     2ـ آب قلیل··· 6‏

‏     3ـ آب جاری··· 7‏

‏     4ـ آب باران··· 8‏

‏     5ـ آب چاه··· 9‏

‏احکام آبها··· 9‏

‏احکام تَخلّی (بول و غائط کردن)··· 11‏

‏استبراء··· 13‏

‏مستحبات و مکروهات تخلّی··· 14‏

‏نجاسات:‏

‏     1ـ2ـ بول و غائط··· 14‏

‏     3ـ منی··· 15‏

‏     4ـ مردار··· 15‏

‏     5ـ خون··· 16‏

‏     6ـ7ـ سگ و خوک··· 17‏

‏     8ـ کافر··· 17‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 495

‏     9ـ شراب··· 18‏

‏     10ـ فقّاع··· 18‏

‏     عرق جُنُب از حرام··· 18‏

‏     11ـ عرق شتر نجاستخوار··· 19‏

‏راه ثابت شدن نجاست··· 19‏

‏راه نجس شدن چیزهای پاک··· 20‏

‏احکام نجاسات··· 21‏

‏مُطَهِّرات:‏

‏     1ـ آب··· 23‏

‏     2ـ زمین··· 28‏

‏     3ـ آفتاب··· 29‏

‏     4ـ اِستِحاله··· 30‏

‏     5ـ کم شدن دو سوم آب انگور··· 31‏

‏     6ـ انتقال··· 31‏

‏     7ـ اسلام··· 32‏

‏     8ـ تبعیت··· 32‏

‏     9ـ برطرف شدن عین نجاست··· 33‏

‏     10ـ استبراء حیوان نجاستخوار··· 33‏

‏     11ـ غائب شدن مسلمان··· 34‏

‏احکام ظرفها··· 34‏

‏وضو··· 35‏

‏وضوی ارتماسی··· 38‏

‏دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است··· 39‏

‏شرایط وضو··· 39‏

‏احکام وضو··· 45‏

‏چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت··· 47‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 496

‏چیزهایی که وضو را باطل می کند··· 48‏

‏احکام وضوی جبیره··· 49‏

‏غسلهای واجب··· 52‏

‏احکام جنابت··· 52‏

‏چیزهایی که بر جنب حرام است··· 53‏

‏چیزهایی که بر جنب مکروه است··· 54‏

‏غسل جنابت··· 54‏

‏غسل ترتیبی··· 55‏

‏غسل ارتماسی··· 56‏

‏احکام غسل کردن··· 56‏

‏استحاضه··· 58‏

‏احکام استحاضه··· 59‏

‏حیض··· 65‏

‏احکام حائض··· 67‏

‏اقسام زنهای حائض··· 70‏

‏     1ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه··· 71‏

‏     2ـ صاحب عادت وقتیه··· 74‏

‏     3ـ صاحب عادت عددیه··· 75‏

‏     4ـ مُضطَرِبه··· 77‏

‏     5ـ مُبتَدِئه··· 77‏

‏     6ـ ناسِیه··· 78‏

‏مسائل متفرقه حیض··· 78‏

‏نفاس··· 80‏

‏غسل مسّ میت··· 82‏

‏احکام محتضر··· 84‏

‏احکام بعد از مرگ··· 85‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 497

‏احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت··· 85‏

‏احکام غسل میت··· 86‏

‏احکام کفن میت··· 88‏

‏احکام حُنوط··· 90‏

‏احکام نماز میت··· 91‏

‏دستور نماز میت··· 93‏

‏مستحبات نماز میت··· 94‏

‏احکام دفن··· 95‏

‏مستحبات دفن··· 97‏

‏نماز وحشت··· 100‏

‏نبش قبر··· 100‏

‏غسلهای مستحب··· 101‏

‏تیمم··· 104‏

‏     اول از موارد تیمم··· 104‏

‏     دوم از موارد تیمم··· 106‏

‏     سوم از موارد تیمم··· 107‏

‏     چهارم از موارد تیمم··· 107‏

‏     پنجم از موارد تیمم··· 108‏

‏     ششم از موارد تیمم··· 108‏

‏     هفتم از موارد تیمم··· 108‏

‏چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است··· 109‏

‏دستور تیمم··· 111‏

‏احکام تیمّم··· 111‏

احکام نماز‏··· 115‏

‏نمازهای واجب··· 116‏

‏نمازهای واجب یومیه··· 116‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 498

‏وقت نماز ظهر و عصر··· 116‏

‏وقت نماز مغرب و عشا··· 117‏

‏وقت نماز صبح··· 119‏

‏احکام وقت نماز··· 119‏

‏نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود··· 121‏

‏نمازهای مستحب··· 123‏

‏وقت نافله های یومیه··· 123‏

‏نماز غفیله··· 124‏

‏احکام قبله··· 125‏

‏پوشانیدن بدن در نماز··· 127‏

‏لباس نمازگزار··· 128‏

‏     شرط اول··· 128‏

‏     شرط دوم··· 131‏

‏     شرط سوم··· 132‏

‏     شرط چهارم··· 132‏

‏     شرط پنجم··· 133‏

‏مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد··· 135‏

‏چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است··· 138‏

‏چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است··· 138‏

‏مکان نمازگزار··· 138‏

‏جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است··· 142‏

‏جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است··· 143‏

‏احکام مسجد··· 143‏

‏اذان و اقامه··· 145‏

‏ترجمۀ اذان و اقامه··· 146‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 499

‏واجباب نماز:‏

‏نیت··· 149‏

‏تکبیرة الاحرام··· 150‏

‏قیام (ایستادن)··· 151‏

‏قراءت··· 154‏

‏رکوع··· 160‏

‏سجود··· 163‏

‏چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است··· 167‏

‏مستحبات و مکروهات سجده··· 169‏

‏سجدۀ واجب قرآن··· 170‏

‏تشهّد··· 171‏

‏سلام نماز··· 172‏

‏ترتیب··· 172‏

‏مُوالات··· 173‏

‏قُنوت··· 173‏

‏ترجمۀ نماز:‏

‏     1ـ ترجمۀ سورۀ حمد··· 174‏

‏     2ـ ترجمۀ سورۀ قل هو الله احد··· 175‏

‏     3ـ ترجمه ذکر رکوع وسجود وذکرهایی که بعد از آنها مستحب است··· 175‏

‏     4ـ ترجمۀ قنوت··· 175‏

‏     5ـ ترجمۀ تسبیحات اربعه··· 176‏

‏     6ـ ترجمۀ تشهد و سلام··· 176‏

‏تعقیب نماز··· 176‏

‏صلوات بر پیغمبر··· 177‏

‏مُبطِلات نماز··· 177‏

‏چیزهایی که در نماز مکروه است··· 182‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 500

‏مواردی که می شود نماز واجب را شکست··· 182‏

‏شکیّات:‏

‏شکهای باطل··· 183‏

‏شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد··· 184‏

‏     1ـ شک در چیزی که محل آن گذشته است··· 184‏

‏     2ـ شک بعد از سلام··· 186‏

‏     3ـ شک بعد از وقت··· 186‏

‏     4ـ کثیر الشّک (کسی که زیاد شک می کند)··· 187‏

‏     5ـ شک امام و ماموم··· 188‏

‏     6ـ شک در نماز مستحبی··· 188‏

‏شکهای صحیح··· 189‏

‏نماز احتیاط··· 193‏

‏سجدۀ سهو··· 196‏

‏دستور سجدۀ سهو··· 197‏

‏قضای سجده و تشهد فراموش شده··· 198‏

‏کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز··· 199‏

‏نماز مسافر··· 201‏

‏مسائل متفرقه··· 213‏

‏نماز قضا··· 215‏

‏نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است··· 217‏

‏نماز جماعت··· 218‏

‏شرایط امام جماعت··· 225‏

‏احکام جماعت··· 226‏

‏چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است··· 228‏

‏چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است··· 229‏

‏نماز آیات··· 230‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 501

‏دستور نماز آیات··· 232‏

‏نماز عید فطر و قربان··· 233‏

‏اجیر گرفتن برای نماز··· 235‏

احکام روزه‏··· 238‏

‏نیّت··· 238‏

‏چیزهایی که روزه را باطل می کند··· 241‏

‏     1ـ خوردن و آشامیدن··· 241‏

‏     2ـ جِماع··· 242‏

‏     3ـ استمناء··· 243‏

‏     4ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر··· 244‏

‏     5ـ رساندن غبار غلیظ به حلق··· 245‏

‏     6ـ فرو بردن سر در آب··· 245‏

‏     7ـ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح··· 247‏

‏     8ـ اِماله کردن··· 250‏

‏     9ـ قِی کردن··· 250‏

‏احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند··· 251‏

‏آنچه برای روزه دار مکروه است··· 252‏

‏جاهایی که قضا و کَفّاره واجب است··· 252‏

‏کَفّارۀ روزه··· 252‏

‏جاهایی که فقط قضای روزه واجب است··· 256‏

‏احکام روزۀ قضا··· 257‏

‏احکام روزۀ مسافر··· 260‏

‏کسانی که روزه بر آنها واجب نیست··· 261‏

‏راه ثابت شدن اوّل ماه··· 262‏

‏روزه های حرام و مکروه··· 264‏

‏روزه های مستحب··· 265‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 502

‏مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند ‏‎ ‎‏خودداری نماید··· 265‏

احکام خُمس‏··· 267‏

‏     1ـ منفعت کسب··· 267‏

‏     2ـ معدن··· 273‏

‏     3ـ گنج··· 274‏

‏     4ـ مال حلال مخلوط به حرام··· 275‏

‏     5ـ جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می آید··· 276‏

‏     6ـ غنیمت··· 278‏

‏     7ـ زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد··· 278‏

‏مصرف خمس··· 279‏

احکام زکات‏··· 282‏

‏شرایط واجب شدن زکات··· 282‏

‏زکات گندم و جو و خرما و کشمش··· 283‏

‏نِصاب طلا··· 288‏

‏نِصاب نقره··· 289‏

‏زکات شتر و گاو و گوسفند··· 290‏

‏نِصاب شتر··· 291‏

‏نِصاب گاو··· 292‏

‏نِصاب گوسفند··· 292‏

‏مصرف زکات··· 294‏

‏شرایط کسانی که مستحق زکاتند··· 297‏

‏نیّت زکات··· 298‏

‏مسائل متفرقۀ زکات··· 299‏

‏زکات فطره··· 303‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 503

‏مصرف زکات فطره··· 306‏

‏مسائل متفرقه زکات فطره··· 307‏

احکام حجّ‏··· 309‏

‏احکام خرید و فروش··· 312‏

‏چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است··· 312‏

‏معاملات مکروه··· 312‏

‏معاملات باطل··· 313‏

‏شرایط فروشنده و خریدار··· 316‏

‏شرایط جنس و عوض آن··· 318‏

‏صیغۀ خرید و فروش··· 319‏

‏خرید و فروش میوه ها··· 320‏

‏نقد و نسیه··· 320‏

‏معاملۀ سَلَف··· 321‏

‏شرایط معاملۀ سَلَف··· 322‏

‏احکام معاملۀ سَلَف··· 323‏

‏فروش طلا و نقره، به طلا و نقره··· 323‏

‏مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند··· 324‏

‏مسائل متفرقه··· 327‏

احکام شرکت‏··· 329‏

‏احکام صلح··· 333‏

‏احکام اِجاره··· 336‏

‏شرایط مالی که آن را اجاره می دهند··· 337‏

‏شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند··· 338‏

‏مسائل متفرقۀ اجاره··· 339‏

احکام جُعالَه‏··· 344‏

‏احکام مُزارَعَه··· 346‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 504

احکام مُساقات‏··· 350‏

‏کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند··· 353‏

‏احکام وکالت··· 354‏

‏احکام قرض··· 357‏

‏احکام حواله دادن··· 360‏

‏احکام رَهن··· 363‏

‏احکام ضامن شدن··· 365‏

‏احکام کفالت··· 367‏

‏احکام ودیعه (امانت)··· 368‏

‏احکام عارِیَه··· 371‏

‏احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی··· 374‏

‏احکام عقد··· 374‏

‏دستور خواندن عقد دائم··· 375‏

‏دستور خواندن عقد غیردائم··· 375‏

‏شرایط عقد··· 375‏

‏عیبهایی که بواسطۀ آنها می شود عقد را به هم زد··· 377‏

‏عده ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است··· 378‏

‏احکام عقد دائم··· 381‏

‏مُتعه یا صیغه··· 383‏

‏احکام نگاه کردن··· 384‏

‏مسائل متفرقۀ زناشویی··· 385‏

‏احکام شیردادن··· 387‏

‏شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است··· 389‏

‏آداب شیردادن··· 392‏

‏مسائل متفرقه شیردادن··· 392‏

احکام طلاق‏··· 395‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 505

‏عِدّۀ طلاق··· 397‏

‏عِدّه زنی که شوهرش مرده··· 398‏

‏طلاق بائن و طلاق رِجعِی··· 399‏

‏احکام رجوع کردن··· 399‏

‏طلاق خُلع··· 400‏

‏طلاق مبارات··· 400‏

‏احکام متفرقۀ طلاق··· 401‏

احکام غَصب‏··· 403‏

‏احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند··· 407‏

‏احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات··· 410‏

‏دستور سربریدن حیوانات··· 411‏

‏شرایط سر بریدن حیوان··· 412‏

‏دستور کشتن شتر··· 412‏

‏چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است··· 413‏

‏چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است··· 414‏

‏احکام شکار کردن با اسلحه··· 414‏

‏شکار کردن با سگ شکاری··· 416‏

‏صید ماهی··· 418‏

‏صید ملخ··· 418‏

احکام خوردنیها و آشامیدنیها‏··· 419‏

‏چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است··· 421‏

‏چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است··· 421‏

‏مستحبات آب آشامیدن··· 422‏

‏مکروهات آب آشامیدن··· 422‏

احکام نَذر و عَهد‏··· 423‏

‏احکام قسم خوردن··· 427‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 506

احکام وَقف‏··· 429‏

‏احکام وصیت··· 432‏

‏احکام اِرث··· 438‏

‏ارث دسته اوّل··· 439‏

‏ارث دسته دوم··· 440‏

‏ارث دسته سوم··· 443‏

‏ارث زن و شوهر··· 446‏

‏مسائل متفرقۀ ارث··· 447‏

ملحقات توضیح المسائل‏··· 449‏

‏امر به معروف و نهی از منکر··· 449‏

‏شرایط امر به معروف و نهی از منکر··· 450‏

‏مراتب امر به معروف و نهی از منکر··· 452‏

مسائل دفاع‏··· 456‏

‏بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است··· 459‏

‏سفته··· 459‏

‏سرقفلی··· 461‏

‏معاملات بانکی··· 462‏

‏بیمه··· 464‏

‏بخت آزمایی··· 465‏

‏تَلقیح··· 467‏

‏تشریح و پیوند··· 467‏

‏خاتمه··· 469‏

مسائلی که دربارۀ موضوعات گوناگون استفتاء شده است‏··· 472‏

‏دربارۀ تقلید··· 473‏

‏دربارۀ وضو··· 474‏

‏دربارۀ مسجد··· 474‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 507

‏دربارۀ وقت نماز و روزه··· 474‏

‏بعض مسائل نماز··· 475‏

‏احکام نماز··· 475‏

‏مسائل روزه··· 476‏

‏بعض احکام روزه··· 476‏

‏بعض احکام نماز جماعت··· 477‏

‏احکام نماز و روزه مسافر··· 477‏

‏بعض احکام نماز مسافر··· 478‏

‏نماز مسافر··· 479‏

‏بعض مسائل خمس··· 480‏

‏احکام خمس··· 481‏

‏بعض احکام معاملات··· 489‏

‏چند مسالۀ بانکی··· 489‏

‏مسائل متفرقه··· 490‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 508