احکام اِرث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام اِرث

مساله 2728ـ‏ کسانی که بواسطۀ خویشی ارث می برند سه دسته هستند: دستۀ‏‎ ‎‏اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند هر‏‎ ‎‏کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دستۀ‏‎ ‎‏دوم ارث نمی برند. دستۀ دوم: جد یعنی پدربزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه‏‎ ‎‏یعنی مادربزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهرو برادر و با‏‎ ‎‏نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد‏‎ ‎‏و تا یک نفر از این دسته هست دستۀ سوم ارث نمی برند. دستۀ سوم: عمو و عمه و‏‎ ‎‏دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هرچه پایین روند و تا یک نفر از عموها و‏‎ ‎‏عمه ها و دایی ها و خاله های میت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند ولی اگر میت‏‎ ‎‏عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها وارثی نداشته‏‎ ‎‏باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد.‏

مساله 2729ـ‏ اگر عمو و عمه و دایی و خالۀ خود میت و اولاد آنان و اولادِ اولادِ‏‎ ‎‏آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خالۀ پدر و مادر میت ارث می برند و اگر اینها‏‎ ‎‏نباشند اولادشان ارث می برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خالۀ جد و‏‎ ‎‏جدّه میت و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می برند.‏

مساله 2730ـ‏ زن و شوهر به تفصیلی که بعداً (در مسائل 2770 تا 2779) گفته‏‎ ‎‏می شود از یکدیگر ارث می برند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 438