احکام طهارت
غسلهای واجب
احکام طهارت (نبش قبر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (نبش قبر)

مساله 641ـ ‏نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر او اگرچه طفل، یا دیوانه باشد‏‎ ‎‏حرام است؛ ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.‏

مساله 642ـ‏ نبش قبرامامزاده ها و شهدا و علما و صلحا اگرچه سالها بر آن‏‎ ‎‏گذشته باشد در صورتی که زیارتگاه باشد حرام است، بلکه اگر زیارتگاه هم نباشد‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب نباید آن را نبش کرد.‏

مساله 643ـ‏ شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست:‏

‏اول: آن که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که‏‎ ‎‏در آنجا بماند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 100

‏دوم: آن که کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن‏‎ ‎‏راضی نشود که در قبر بماند، و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثۀ‏‎ ‎‏او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگر‏‎ ‎‏چیز مختصری از مال او که به ورثه به ارث رسیده مانند انگشتر و نحو آن با او دفن‏‎ ‎‏شده باشد در جواز نبش برای درآوردن آن تامل و اشکال است خصوصاً اگر اجحاف‏‎ ‎‏بر ورثه نباشد، و اگر وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند در‏‎ ‎‏صورتی که وصیتش بیشتر از یک سوم مال او نباشد، برای بیرون آوردن اینها‏‎ ‎‏نمی توانند قبر را بشکافند.‏

‏سوم: آن که میت بی غسل یا بی کفن دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل‏‎ ‎‏بوده، یا به غیر دستور شرع کفن شده یا در قبر، او را رو به قبله نگذاشته اند.‏

‏چهارم: آن که برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند.‏

‏پنجم: آن که میت را در جایی که بی احترامی به اوست مثل قبرستان کفار یا‏‎ ‎‏جایی که کثافت و خاکروبه می ریزند دفن کرده باشند.‏

‏ششم: آن که برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است،‏‎ ‎‏قبر را بشکافند. مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله ای که دفنش کرده اند‏‎ ‎‏بیرون آورند.‏

‏هفتم: آن که بترسند درنده ای بدن میت را پاره کند، یا سیل او را ببرد یا دشمن‏‎ ‎‏بیرون آورد.‏

‏هشتم: آن که قسمتی از بدن میت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند ولی‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت‏‎ ‎‏دیده نشود.‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 101