احکام قرض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام قرض

‏قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد‏‎ ‎‏سفارش شده است، از پیغمبر اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ روایت شده که هر کس به برادر مسلمان‏‎ ‎‏خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با‏‎ ‎‏بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر‏‎ ‎‏مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.‏

مساله 2273ـ‏ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت‏‎ ‎‏قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید‏‎ ‎‏کاملاً معلوم باشد.‏

مساله 2274ـ‏ اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از‏‎ ‎‏رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی‏‎ ‎‏با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.‏

مساله 2275ـ‏ اگر در صیغۀ قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار‏‎ ‎‏پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت‏‎ ‎‏نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.‏

مساله 2276ـ‏ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی‏‎ ‎‏خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.‏

مساله 2277ـ‏ اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیۀ منزل و‏‎ ‎‏چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 357

‏خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.‏

مساله 2278ـ‏ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر کاسب‏‎ ‎‏است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، و کسی هم که کاسب نیست‏‎ ‎‏چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 2279ـ‏ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته‏‎ ‎‏باشد که او را پیدا کند، باید با اجازۀ حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط‏‎ ‎‏نیست در فقیر که سید نباشد.‏

مساله 2280ـ‏ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد،‏‎ ‎‏باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.‏

مساله 2281ـ‏ اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود،‏‎ ‎‏یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر‏‎ ‎‏دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.‏

مساله 2282ـ‏ اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را‏‎ ‎‏مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.‏

مساله 2283ـ‏ اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که‏‎ ‎‏می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده‏‎ ‎‏تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار‏‎ ‎‏کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد،‏‎ ‎‏مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است‏‎ ‎‏و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد،‏‎ ‎‏مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و‏‎ ‎‏حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض‏‎ ‎‏کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.‏

مساله 2284ـ ‏ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته‏‎ ‎‏اگرچه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرف نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 358

مساله 2285ـ‏ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن‏‎ ‎‏زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مالِ قرض گیرنده است.‏

مساله 2286ـ‏ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول‏‎ ‎‏حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش‏‎ ‎‏بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر‏‎ ‎‏پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با‏‎ ‎‏این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است‏‎ ‎‏نماز هم با آن باطل می باشد.‏

مساله 2287ـ‏ اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او‏‎ ‎‏کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.‏

مساله 2288ـ‏ اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر‏‎ ‎‏زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار‏‎ ‎‏تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی‏‎ ‎‏جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 359