کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند

مساله 2252ـ‏ بچه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرف کند و‏‎ ‎‏نشانۀ بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر شکم بالای‏‎ ‎‏عورت. دوم: بیرون آمدن منی. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن‏‎ ‎‏نه سال قمری در زن.‏

مساله 2253ـ‏ روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل‏‎ ‎‏و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانۀ بالغ شدن نیست، مگر انسان بواسطۀ اینها به‏‎ ‎‏بالغ شدن یقین کند.‏

مساله 2254ـ‏ دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده‏‎ ‎‏مصرف می کند اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در‏‎ ‎‏اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.‏

مساله 2255ـ‏ کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع‏‎ ‎‏دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.‏

مساله 2256ـ‏ انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر قدر از‏‎ ‎‏مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود‏‎ ‎‏برساند. و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 353