احکام خُمس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام خُمس

مساله 1751ـ‏ در هفت چیز خمس واجب می شود: اول: منفعت کسب. دوم:‏‎ ‎‏معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که بواسطۀ‏‎ ‎‏غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی‏‎ ‎‏که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلاً گفته خواهد شد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 267