احکام نماز
احکام نماز (نماز عید فطر و قربان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز (نماز عید فطر و قربان)

مساله 1516ـ‏ نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام ‏‏علیه السلام‏‏ واجب است و باید‏‎ ‎‏به جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام ‏‏علیه السلام‏‏ غایب است، مستحب می باشد و‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد، و‏‎ ‎‏چنانچه ولیّ فقیه یا ماذون از طرف او اقامه جماعت نماید اشکال ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 233

مساله 1517ـ‏ وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.‏

مساله 1518ـ‏ مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند‏‎ ‎‏و در عید فطر مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم‏‎ ‎‏بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.‏

مساله 1519ـ‏ نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از‏‎ ‎‏خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید، و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و‏‎ ‎‏بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و‏‎ ‎‏برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر‏‎ ‎‏پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را‏‎ ‎‏سلام دهد.‏

مساله 1520ـ‏ در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی‏‎ ‎‏است ولی بهتر است این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند:‏

اللهمَّ اَهلَ الکِبرِیاءِ وَ العَظَمَةِ وَ اَهلَ الجُودِ وَ الجَبَروتِ وَ اَهلَ العَفوِ وَ الرَّحمَةِ وَ‎ ‎اَهلَ التَّقوی وَ المَغفِرَةِ اَسالُکَ بِحَقِّ هذَا الیَومِ الَّذِی جَعَلتَهُ لِلمُسلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمَّدٍ‎ ‎صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ ذُخراً وَ شَرَفاً وَ کَرامَةً وَ مَزیداً اَن تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ‎ ‎وَ اَن تُدخِلَنی فی کُلِّ خَیرٍ اَدخَلتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ اَن تُخرِجَنِی مِن کُلِّ سُوءٍ‎ ‎اَخرَجتَ مِنهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلَیهِم اَللهمَّ اِنّی اَساَلُکَ خَیرَ مَا‎ ‎سَالَکَ بِهِ عِبادُکَ الصَّالِحُونَ وَ اَعُوذُبِکَ مِمَّا استَعاذَ مِنهُ عِبادُکَ المُخلَصُونَ.

مساله 1521ـ‏ مستحب است در نماز عید فطر و قربان قراءت را بلند بخوانند.‏

مساله 1522ـ‏ نماز عید سورۀ مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در رکعت اول‏‎ ‎‏آن سورۀ شمس (سورۀ 91) و در رکعت دوم سورۀ غاشیه (سورۀ 88) را بخوانند یا‏‎ ‎‏در رکعت اول سورۀ سبح اسم (سورۀ 87) و در رکعت دوم سورۀ شمس را بخوانند.‏

مساله 1523ـ‏ مستحب است روز عید فطر قبل از نماز عید، به خرما افطار کند و‏‎ ‎‏در عید قربان از گوشت قربانی بعد از نماز قدری بخورد.‏

مساله 1524ـ‏ مستحب است پیش از نماز عید غسل کند و دعاهایی که پیش از‏‎ ‎‏نماز و بعد از آن در کتابهای دعا ذکر شده به امید ثواب بخواند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 234

مساله 1525ـ‏ مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن‏‎ ‎‏تکبیرها دستها را بلند کنند و نماز را بلند بخوانند.‏

مساله 1526ـ‏ بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و‏‎ ‎‏ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید:‏‎ ‎اَلله اَکبَرُ اَلله اَکبَرُ لا اِلهَ اِلاَّ الله وَ الله اَکبَرُ اَلله اَکبَرُ وَ لله الحَمدُ اَلله اَکبَرُ عَلی ما هَدانا.

مساله 1527ـ‏ مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز‏‎ ‎‏ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسالۀ‏‎ ‎‏پیش گفته شد بگوید و بعد از آن بگوید: ‏اَلله اَکبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِن بَهِیمَةِ الانعامِ وَ‎ ‎الحَمدُ لله عَلی ما اَبلانا ‏ولی اگر عید قربان را در منی باشد، مستحب است بعد از‏‎ ‎‏پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجه‏‎ ‎‏است، این تکبیرها را بگوید.‏

مساله 1528ـ‏ کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخواند.‏

مساله 1529ـ‏ اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوت های آن، اگر از محل آن‏‎ ‎‏تجاوز نکرده است بنابر اقل بگذارد و اگر بعد معلوم شود که گفته بوده اشکال ندارد.‏

مساله 1530ـ‏ اگر قراءت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند و به جا نیاورد‏‎ ‎‏نمازش صحیح است.‏

مساله 1531ـ‏ اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیرة الاحرام را فراموش کند نمازش‏‎ ‎‏باطل می شود.‏

مساله 1532ـ‏ اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط‏‎ ‎‏مستحب آن است که بعد از نماز آن را رجاءً به جا آورد. و اگر کاری کند که برای آن‏‎ ‎‏سجدۀ سهو در نمازهای یومیه لازم است احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز‏‎ ‎‏رجاءً دو سجدۀ سهو برای آن بنماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 235