احکام نماز
احکام نماز (چیزهایی که در نماز مکروه است)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز (چیزهایی که در نماز مکروه است)

مساله 1157ـ‏ مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ‏‎ ‎‏بگرداند و چشمها را، هم بگذارد، یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و‏‎ ‎‏دست خود بازی کند و انگشتها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد وبه خط قرآن یا‏‎ ‎‏کتاب یاخط انگشتری نگاه کند و نیز مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن‏‎ ‎‏ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از‏‎ ‎‏بین ببرد مکروه می باشد.‏

مساله 1158ـ‏ موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کردن از‏‎ ‎‏بول و غایط، مکروه است نماز بخواند. و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار‏‎ ‎‏دهد در نماز مکروه می باشد، و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل‏‎ ‎‏گفته شده است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 182