احکام نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز

‏نماز مهمترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهای‏‎ ‎‏دیگر هم قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود. و‏‎ ‎‏همانطور که اگر انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند، چرک در‏‎ ‎‏بدنش نمی ماند نمازهای پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک می کند. و سزاوار است‏‎ ‎‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند و کسی که نماز را پست و سبک شمارد، مانند‏‎ ‎‏کسی است که نماز نمی خواند، پیغمبر اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فرمود: کسی که به نماز اهمیت‏‎ ‎‏ندهد و آن را سبک شمارد سزاوار عذاب آخرت است. روزی حضرت در مسجد‏‎ ‎‏تشریف داشتند مردی وارد و مشغول نماز شد و رکوع و سجودش را کاملاً به جا‏‎ ‎‏نیاورد، حضرت فرمودند اگر این مرد در حالی که نمازش این طور است از دنیا برود،‏‎ ‎‏به دین من از دنیا نرفته است پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتابزدگی‏‎ ‎‏نماز نخواند و در حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه‏‎ ‎‏باشد که با چه کسی سخن می گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم‏‎ ‎‏بسیار پست و ناچیز ببیند و اگر انسان در موقع نماز کاملاً به این مطلب توجه کند، از‏‎ ‎‏خود بی خبر می شود، چنانچه در حال نماز تیر را از پای مبارک امیرالمومنین ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏بیرون کشیدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و‏‎ ‎‏گناهانی که مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، کبر، غیبت، خوردن حرام،‏‎ ‎‏آشامیدن مسکرات و ندادن خمس و زکات بلکه هر معصیتی را ترک کند. و همچنین‏‎ ‎‏سزاوار است کارهایی که ثواب نماز را کم می کند به جا نیاورد، مثلاً در حال خواب‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 115

‏آلودگی و خودداری از بول به نماز نایستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند و نیز‏‎ ‎‏کارهایی که ثواب نماز را زیاد می کند به جا آورد، مثلاً انگشتری عقیق به دست کند و‏‎ ‎‏لباس پاکیزه بپوشد و شانه و مسواک کند و خود را خوشبو نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 116