بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
اسلامخواهی و ساده زیستی مردم
تحول ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تحول ملت

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

تحول ملت

اسلامخواهى و ساده زیستى مردم

تحول ملت

‏همین جور تحولى که ملت ما در ظرف مدت کمى پیدا کرد؛ یک‏‎ ‎‏نحو تحول معجزه آسا که یک روز از پاسبان حساب مى بُرد،‏‎ ‎‏بازارهاى بزرگ ما از پاسبان حساب مى بردند، یک روز هم از‏‎ ‎‏شخص اول مملکت حساب نبردند! یک روز جرأت نمى کردند که‏‎ ‎‏توى خانه شان اسم شاه را به ناگوارى ببرند، یک روز هم در‏‎ ‎‏خیابانها ریختند و گفتند مرگ بر این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏! همچو متحول شد.‏‏ ‏‏کى‏‎ ‎‏این کار را کرد؟ اسلام، قوت ایمان. و الاّ انسان که نمى تواند این‏‏ ‏‏کار‏‎ ‎‏را بکند. کار من و تو و اینها نیست که! کار اسلام است.(152)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 217