بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
وابستگی و استبداد رژیم شاه
اعتراض به اختناق رژیم شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اعتراض به اختناق رژیم شاه

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

اعتراض به اختناق رژیم شاه

‏اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامى ‏

‏ ‏

‏وابستگى و استبداد رژیم شاه ‏

‏ ‏

‏اعتراض به اختناق رژیم شاه ‏

‏آنچه که به طور مختصر مى توان گفت این است که، فشار بیش از حد شاه، مردم را چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانى زدند. شاه، استقلال سیاسى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى ما را از بین برده است و ایران را در همه ابعاد وابسته به غرب و شرق کرده است. مردم ایران را زیر شکنجه و سیاهچالهاى زندان کشته است. از تمام علما و خطبا براى گفتن حقایق جلوگیرى کرده است. تمام اینها موجب شده است که مردم مسلمان ایران خواستار یک حکومت اسلامى باشند.‏‏ 130‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 199