بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏حج پایگاه مستضعفین ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حج پایگاه مستضعفین ‏

امامت و تشیع

‏‏حج پایگاه مستضعفین ‏

‏حج پایگاه مستضعفین ‏

‏اکنون که مسلمین کشورهاى مختلف جهان به سوى کعبه آمال و حج بیت الله رو آورده و این فریضه عظیم الهى و کنگره بزرگ اسلامى در ایامى متبرکه و در مکانى متبرکه بر پاگردیده است، مسلمانان مبعوث از قِبَل خداوند تعالى باید علاوه بر محتواى عبادى، از محتواى سیاسى و اجتماعى آن بهره مند شوند، و به صِرْف صورت قناعت نکنند. همه کس مى داند که برپا نمودن چنین کنگره عظیمى براى هیچ مقامى و هیچ دولتى امکانپذیر نیست. و این امر خداوند متعال است که این گردهمایى بزرگ را فراهم آورده، مع الأسف مسلمین در طول تاریخ نتوانستند از این نیروى آسمانى و کنگره اسلامى استفاده شایانى به نفع اسلام و مسلمین بنمایند. جهات سیاسى زیادى در اجتماعات، جماعات و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 158


‏ ‏

‏جُمَعات، و خصوصاً اجتماع گرانبهاى حج مى باشد؛ که از آن جمله اطلاع بر گرفتاریهاى اساسى و سیاسى اسلام و مسلمین است، که با گردهمایى روحانیون و روشنفکران و متعهدان زائر بیت الله الحرام ممکن است طرح، و با مشورت از راه حلها مطلع، و در بازگشت به کشورهاى اسلامى در مجتمعهاى عمومى گزارش داده، و در رفع آنها کوشا شوند. و از جمله وظایف در این اجتماع عظیم، دعوت مردم و جوامع اسلامى به وحدت کلمه و رفع اختلافات بین طبقات مسلمین است؛ که خطبا و گویندگان و نویسندگان در این امر حیاتى اقدام نمایند؛ و کوشش کنند در به وجود آوردن جبهه مستضعفین؛ که با وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار «لا اله الا الله» از تحت اسارت قدرتهاى شیطانى اجانب و استعمارگران و استثمارگران بیرون آیند، و با اخوت اسلامى بر مشکلات غلبه پیدا کنند.‏‏ 97‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 159