بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏اخلاق و سیاست در اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اخلاق و سیاست در اسلام ‏

امامت و تشیع

‏‏اخلاق و سیاست در اسلام ‏

‏اخلاق و سیاست در اسلام ‏

‏اسلام، احکام اخلاقى اش هم سیاسى است. همین حکمى که در قرآن هست که مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخلاقى است، یک حکم اجتماعى است، یک حکم سیاسى است. اگر مؤمنین، طوایف مختلفه اى که در اسلام هستند و همه هم مؤمن به خدا و پیغمبر اسلام هستند، اینها با هم برادر باشند، همان طورى که برادر با برادر نظر محبت دارد، همه قشرها با هم نظر محبت داشته باشند، این علاوه بر اینکه یک اخلاق بزرگ اسلامى است و نتایج بزرگ اخلاقى دارد، یک حکم بزرگ اجتماعى و نتایج بزرگ اجتماعى دارد.‏‏ 90‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 153