بخش اول: مبانی اندیشه
‏‏معناى شیعه بودن ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏معناى شیعه بودن ‏

امامت و تشیع

‏‏معناى شیعه بودن ‏

‏معناى شیعه بودن ‏

‏حضرت امیر مى فرماید- به حَسَب نقل-‏‎[1]‎‏ که شاید در سرحدات یک کسى گرسنه باشد؛ به خودش رنج مى دهد که مبادایکى، کسى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 138


‏ ‏

‏از او گرسنه تر باشد. آن امیر ماست، او آقاى ماست، امام ماست. ما هى بگوییم امام و اقتدا نکنیم به او؟ در کارها هیچ اقتدا نباشد؟ «امام» معنایش این است؟ «شیعه» معنایش این است که مشایعت کند؛ همان طورى که تابوت را که مى برند، اگر همه از این طرف دنبال تابوت رفتند، تشییع کردند او را، اگر تابوت را از این طرف مى برند یکى از این طرف برود، این را تشییع نکردند؛ شیعه باید اینطورى باشد؛ مشایعت کند على را.‏‏ 75‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 139

  • ( 1). نهج البلاغه؛ نامه 45( خطاب به عثمان بن حنیف).