بخش اول: مبانی اندیشه
بعثت نبی اکرم (ص)
‏‏ختم نبوت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ختم نبوت

دین مبین اسلام

‏‏ختم نبوت

‏ختم نبوت ‏

‏انبیاى سلف هم کشف داشتند و هم بسط، اما نه به طور اطلاق بلکه فى الجمله، اگر چه در این معنى مختلف بودند چنانچه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 80


‏ ‏

‏اولواالعزمها، کشف و بسط حقایق را بیشتر داشتند و وجود نازنین احمدى (ص) که کشف تام و بسط تمام و تام داشت، خاتم شد و خاتم پیامبران گردید، یعنى به آن نحوى که ممکن است حقیقت کشف شود، براى حضرت محمّد (ص) کشف بود و به آنقدرى که ممکن است حقایق بسط شود براى حضرت بسط نمود. لذا دیگر ممکن نیست کشف و بسط اتم از این باشد تا نبوت دیگرى حاصل آید.‏‏ 53‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 81