بخش اول: مبانی اندیشه
عوالم هستی
‏‏دنیا محل گذر‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دنیا محل گذر‏

معاد

‏‏دنیا محل گذر‏

‏دنیا محل گذر‏

‏این دنیا دنیایى است که عبور از آن باید بکنیم ما؛ دنیایى نیست ‏‏که در اینجا ما زیست کنیم. این راه است؛ این صراط است که اگر توانستیم مستقیماً این صراط را طى کنیم، همان طورى که اولیاى خدا طى کردند-‏

‏جزنا و هى خامدة.‏‎[1]‎

‏اگر توانستیم که از این صراط به طور سلامت عبور بکنیم، سعادتمندیم؛ و اگر خداى نخواسته در اینجا، در این راه، لغزش داشته باشیم در آنجا هم همین لغزش ظهور پیدا مى کند، در آنجا هم موجب لغزشها مى شود، موجب گرفتاریها مى شود.‏‏ 11‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 37

  • ( 4).« ما گذر کردیم و آن [ جهنم ] خاموش بود.» علم الیقین؛ ج 2، ص 971.