خاطرات
حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن صانعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن صانعی

‏160ـ ‏‏امام از هر چیز و از جمله قلم به اندازه و حداکثر استفاده اقتصادی‏‎ ‎‏را می کردند. همانطور که حضرت علی(ع) فرموده اند که سرقلم را نازک‏‎ ‎‏بگیرید و خط ها را به هم نزدیک بنویسید، ایشان در زندگی خود این مطلب را‏‎ ‎‏پیاده کرده بودند. مثلاً آنچه از نامه ها که برای ایشان می رسید، چون معمولاً از‏‎ ‎‏کاغذهای پستی استفاده شده بود و مقداری از آن سفید بود و روی پاکت،‏‎ ‎‏به غیر از آدرس و عنوان، جای سفید زیادی وجود داشت، از تمام این کاغذها‏‎ ‎‏و حتی پاکتها استفاده می کردند و یادداشت های مقدمتاً علمی خودشان را‏‎ ‎‏روی آنها می نوشتند! اینقدر توجه به مسائل داشتند. بعضی از آقایان آن‏‎ ‎‏نوشته ها را هنوز دارند.‏

161ـ ‏از همان زمان قدیم امور مالی امام از جمله وجوهات و حتی امورمالی‏‎ ‎‏زندگی شخصی در اختیار من بود. امام هر ماه از پولی که مخصوص به‏

‏خودشان بود، مثل هدایایی که خدمتشان تقدیم می کردند و یا نذورات،‏‎ ‎‏زندگیشان اداره می شد و با اینکه از من در مسائل دیگر حساب نمی کشیدند،‏‎ ‎‏ولی من موظف بودم که صورت خرج زندگی شخصی ایشان را بنویسم، مثلاً:‏‎ ‎‏یک کیلو عدس، نیم کیلو پنیر و... که تمام این صورت خرجها مضبوط است و‏‎ ‎‏الآن باید در دفتر باشد. من هر ماه صورت خرج زندگی شخصی امام را که به‏‎ ‎‏هزینه های داخلی زندگی شان مربوط بود، خدمت آقا می دادم و نوعاً امام در‏‎ ‎‏این صورت خرج دقتی می کردند با اینکه در مسائل مالی دیگر، نسبت به بنده‏‎ ‎‏اینجور دقت را نداشتند. خلاصه با اینکه زندگی طلبگی ایشان به زعامت عام‏‎ ‎‏تبدیل شده بود، ولی تحولی در آن دیده نمی شد و کاملاًمقتصدانه بود.‏

162ـ ‏یک روز امام فرمودند: در حیاط دفتر، چراغ ایوان روشن است، دیروز‏‎ ‎‏هم روشن بوده است چرا؟ اگر امام ده مرتبه از اتاق خارج می شدند، حتی برای‏‎ ‎‏دو دقیقه هم که شده هر بار چراغ را خاموش می کردند.‏

‏***‏