حشمت الله رنجبر
مهربانی با بچه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رنجبر، حشمت الله

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مهربانی با بچه ها

‏بیشتر اوقات که امام در حال قدم زدن در حیاط هستند علی نیز همراه‏‎ ‎‏ایشان است، علی کوچولو ـ نوه امام ـ همانند پدربزرگ عصای زیبای‏‎ ‎‏خود را ـ که همان چتر اوست ـ در دست گرفته و یک عبای قهوه ای‏‎ ‎‏کوچک نیز پوشیده است و همراه امام در حال قدم زدن است. او در‏‎ ‎‏حین قدم زدن سؤالات زیادی هم برایش مطرح می شود که از‏‎ ‎‏پدربزرگ می پرسد و یا حتی درخواست و دستوری داشت که باید‏‎ ‎‏برایش انجام داده می شد. علی پا را از این هم فراتر می گذاشت و با‏‎ ‎‏دعوت از برخی دوستان همسال خود به اتاق امام، باعث می شد تا‏‎ ‎‏امام از او و مهمانش پذیرایی به عمل آورند! و برای آنها خوراکی یا‏‎ ‎‏چایی تهیه کنند و با آنها صحبت و گفتگویی داشته باشند؛ که ما‏‎ ‎‏صدای گفتگوی صمیمانۀ آنان را هم می شنویم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه 32