حشمت الله رنجبر
پناهگاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رنجبر، حشمت الله

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

پناهگاه

‏روزهای پایانی سال 1366 است و در این ایام نیز مشکلاتی‏‎ ‎‏برای‏‏ ‏‏قلب امام پیش آمده است که با حضور به موقع گروه‏‎ ‎‏مراقبت،مشکل برطرف می شود؛ به عبارتی، دستهای لرزان گروه تا‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏امروز توانسته اند این امانت و گوهر گرانبها را به لطف خدا‏‎ ‎‏نگه‏‏ ‏‏دارند. فشارهای جنگ نیز بالا گرفته است و موشکهای‏‎ ‎‏دشمن‏‏ ‏‏خیلی از شهرهای بزرگ از جمله تهران را هم هدف قرار‏‎ ‎‏می دهد. مردم و مسئولان نگران جان امام هستند؛ بنابراین از ایشان‏‎ ‎‏می خواهند تا اجازه احداث یک پناهگاه ضد بمب و موشک را‏‎ ‎‏بدهند؛ اما امام قبول نمی کنند. در نهایت به پزشکان متوسل می شوند‏‎ ‎‏که با توجه به رعایت دستورات پزشکان از طرف امام، امکان این را‏‎ ‎‏هم می دهند تا شاید حرف پزشکان تأثیری در تصمیم امام داشته‏‎ ‎‏باشد. با حضور پزشکان در اتاق امام و دادن پیشنهاد، باز ایشان قبول‏‎ ‎‏نمی کنند؛ و وقتی که امام اصرار آنان را می بینند، می گویند: شما از من‏‎ ‎‏می خواهید تا آتش جهنم را برای خودم مهیا کنم!؟ مگر همه مردم‏‎ ‎‏پناهگاه دارند که من داشته باشم!؟ (با این مضمون) آب پاکی روی‏

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه 26

‏دست همه می ریزند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه 27