مقدمه
مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رنجبر، حشمت الله

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏سینه خواهم شرحه شرحه از فراق‏  ‎ ‎‏تا بگویم شرح درد اشتیاق‏

‏اکنون که سالها از فراق یار می گذرد بر خود لازم دیدم تا گوشه هایی از‏‎ ‎‏رفتار، کردار و زندگی بزرگمرد تاریخ ایران، رهبر انقلاب و بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(س) را که از نزدیک، خود‏‎ ‎‏شاهد آن بوده ام و افتخار عضویت در گروه مراقبت درمانی ایشان از‏‎ ‎‏سال 1365 تا پایان عمر آن بزرگوار را داشته ام، برای شما به عنوان‏‎ ‎‏هدیه، و برای خود به منظور یادآوری آن روزهای معنوی و‏‎ ‎‏فراموش نشدنی، بازگو نمایم.‏

‏ ‏

‏من نمی گویم که گوهر سفته ام                             هرچه را در اصل دیدم گفته ام ‏

‎ ‎‏     امید است که خوانندگان محترم با دیدۀ لطف این هدیه را پذیرا‏‎ ‎‏باشند؛ باشد تا آیندگان هم بهره و حظی از مستندات زندگی پر خیر و‏‎ ‎‏برکت این بزرگمرد سلیم و حاکم فقیر ببرند.‏

‏     در پایان بر خود لازم می دانم از زحمات آقایان: فرامرز‏

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه ج

‏شعاع حسینی، سیداحمد میریان و سید عبدالله سادات موسوی که‏‎ ‎‏مرا در تنظیم و تکمیل این مجموعه یاری نموده اند، تشکر و قدردانی‏‎ ‎‏نمایم.‏

‏ ‏

‏ح.رنجبر‏

‎ ‎

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه د