ضمایم
فهرست منابع و مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع و مآخذ

‏ ‏

‏آرشیو واحد خاطرات مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س).‏

‏در سایه آفتاب‏‏؛ محمد حسن رحیمیان؛ مؤسسه پاسدار اسلام.‏

‏سرگذشتهای ویژه‏‏؛ 6 ج، پیام آزادی، 1362.‏

‏صحیفه امام‏‏؛ جلدهای 6،14،15،16،17،19؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی(س)؛ 1378.‏

‏روزنامه ‏‏اطلاعات‏‏؛ ش 21352؛ 14 / 3 / 77.‏

‏روزنامه ‏‏جمهوری اسلامی‏‏؛ ش 5521.‏

‏روزنامه ‏‏رسالت‏‏؛ ش 2716؛ 21 / 3 / 74‏

‏روزنامه ‏‏کیهان‏‏؛ ش 13659 و 16422.‏

‏روزنامه ‏‏همشهری‏‏؛ ش 1403.‏

‏مجله ‏‏آشنا‏‏؛ ش 1.‏

‏مجله ‏‏جانباز‏‏؛ ش 69 ـ70؛ مهر و آبان 1374.‏

‏مجله ‏‏زن روز‏‏؛ ش 1267؛ خرداد 1369.‏

‏مجله ‏‏سروش‏‏؛ ش 476.‏

‏مجله ‏‏شاهد‏‏؛ ش 186.‏


‏مجله ‏‏شاهد بانوان‏‏؛ ش 167؛ خرداد 1369.‏

‏مجله ‏‏ندا‏‏؛ ش 12.‏

‎ ‎