فصل دوم
تشویق به علم و تحصیل
برو به دَرست برس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

برو به دَرست برس

‏یک روز در ایام بیماری امام، خدمت ایشان رفتم آقا همین که نگاهشان به من‏‎ ‎‏افتاد گفتند: علی تو اینجا چکار می کنی؟ من گفتم: آقا آمدم خدمت شما. گفتند‏‎ ‎‏که: تو برو به درست برس و تحصیل را ادامه بده. گفتم: آقا، چشم. آن هم بجای‏‎ ‎‏خود. گفتند: نه ماندن شما در اینجا که مشکلی را حل نمی کند. امام در آن ایام هم‏‎ ‎‏توجه داشتند که ما به تحصیل و درسمان برسیم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) علی اشراقی.