فصل اول
شوخی و مزاح
تعریف کن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تعریف کن

‏حضرت امام روح بسیار لطیفی داشتند و اهل شوخی و مزاح نیز بودند؛‏‎ ‎‏برعکس آن قیافۀ مصمم بیرون خانه، در داخل منزل آن قیافۀ مصمم، همراه‏‎ ‎‏با لطافت بود. یادم هست زمانی که نمایش تلویزیونی «باز هم مدرسه ام دیر‏‎ ‎‏شد» پخش می شد، وقتی می رفتم پیش آقا، ایشان به من می گفتند: علی آن را‏‎ ‎‏تعریف کن. من هم ادای اکبر عبدی را در می آوردم، و ایشان هم خوششان‏‎ ‎‏می آمد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . علی اشراقی.