فصل سوم: خاطرات علی محمدآقا
سفر کارتر به ایران و بازتاب آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سفر کارتر به ایران و بازتاب آن

‏کارتر‏‏ در سفری به ایران‏‏ اعلا م کرد زندانی ها را بیرون بریزند و فضاسازی ‏‎ ‎‏نکنند. عده ای رفتند و نامه های عفو نوشتند تا از زندان آزاد شوند. رژیم ‏‎ ‎‏سعی می کرد از این قضیه استفاده کند. به عده ای اعلام کرد: هر کس ‏‎ ‎‏می خواهد بیرون برود یک نامه عفو بنویسد ما او را آزاد می کنیم. عده ای ‏‎ ‎‏به یک سالن بزرگ رفتند و نامه هایشان را نوشتند. آنها اولین گروه بودند ‏‎ ‎‏و از گروه شان فیلمبرداری هم کردند. خیلی ها می گفتند: ما نه به کارتر ‏‎ ‎‏اعتقاد داریم، نه به اینها. ما زندانی خودمان را می کشیم، راحت تر هستیم. ‏‎ ‎‏رژیم به این افراد اعلام کرد که آقا با شما کاری نداریم، بیایید بروید ‏‎ ‎‏بیرون. کسانی که دیرتر از همه از زندان بیرون آمدند و در واقع به زور ‏‎ ‎‏بیرون شدند، کسانی بودند که می گفتند ما نه به کارتر اعتقاد داریم نه به ‏‎ ‎‏عفو شما؛ ولی بالاخره تا سال 1357 زندان را خالی کردند. دی 57 ‏‎ ‎‏آخرین نفرات بیرون آمدند. من آبان آزاد شدم. آن روزها همه ساک به ‏‎ ‎‏دست منتظر آزادی بودند که عوامل رژیم اعلام می کردند: بیست نفر ‏‎ ‎‏بیایند بروند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 158