فصل سوم: خاطرات علی محمدآقا
توزیع روزنامه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

توزیع روزنامه

‏روزنامه ای که به سلولها می دادند، جگر زلیخا بود؛ چون زیر هشت ‏‎ ‎‏روزنامه کیهان را می گرفت و هر خبری که راجع به درگیری بود درمی ‏‎ ‎‏آورد بعد آن روزنامه را به ما می دادند. شش ورق بیشتر نداشت. وقتی ‏‎ ‎‏نگاهش می کردیم همه پاره و آش و لاش بود.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 152