فصل سوم: خاطرات علی محمدآقا
بچه مذهبیها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بچه مذهبیها

‏علا وه بر اینها بعضی از بچه ها بودند که تفکر مذهبی داشتند. نه ‏‎ ‎‏مجاهدین را قبول داشتند، نه آن طرف را. خودشان یک گروه بودند. یک ‏‎ ‎‏گروه هم طرفداران مؤتلفه و نواب صفوی‏‏ بودند. تعدادی گروههای ‏‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 143

‏خودجوش هم جمع شده بودند، یک سری را می گفتند: «گروه قوطی»، ‏‎ ‎‏تعدادی را می گفتند: «گروه ترور»، یک سری را می گفتند: «گروه ابوذر» ‏‎ ‎‏گروه ابوذر تعدادی از بچه های مخلص نهاوند بودند. آنها وقتی وارد ‏‎ ‎‏زندان شدند فوراً سه - چهار نفرشان اعدام شدند. از گروه ابوذر می توان ‏‎ ‎‏اسدالله بیات‏‏ یا آقای علی حسینی‏‏ را نام برد.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 144