فصل سوم: خاطرات علی محمدآقا
خدمت سربازی / ‏شرکت در جلسات حسینیه ارشاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خدمت سربازی / ‏شرکت در جلسات حسینیه ارشاد

‏بعد از دیپلم، از دبیرستان الهی به خدمت سربازی رفتم و پس از ‏‎ ‎‏تقسیم بندی به سپاه ترویج کرج‏‏ منتقل شدم. آنجا به من خبر دادند که ‏‎ ‎‏دستگیریها شروع شده و به خانهِ بهمن نظریان‏‏ و محمدی ریخته اند. من ‏‎ ‎‏در سپاه ترویج کرج بودم و ارتباطم با مسجد قطع شده بود. فهمیدم که ‏‎ ‎‏بگیر بگیر شروع شده و عمدتاً گروه حزب الله را به خاطر ترور طاهری‏‏ ‏‎ ‎‏دستگیر می کردند. آنها بعد از خانه نظریان به خانهِ ما آمده بودند؛ چون ‏‎ ‎‏یکی از جاهایی که در گذشته مرتب می رفتم حسینیه ارشاد‏‏ بود. از زمانی ‏‎ ‎‏که دکتر علی شریعتی‏‏ در حسینیه سخنرانی هایش را آغاز کرد تمام ‏‎ ‎‏جلساتش را می رفتم و جریان های حسینیه ارشاد را می شناختم. علا وه بر ‏‎ ‎‏شریعتی، آقای مرتضی مطهری‏‏ صحبت می کرد. آن ایام هم در جلسات ‏‎ ‎‏مسجد شیخ علی‏‏ شرکت می کردم، هم در گروه حزب الله بودم و هم به ‏‎ ‎‏حسینیه ارشاد می رفتم.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 112