فصل دوم: خاطرات مهدی فرهودی
بازتاب ترور عوامل ساواک در زندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بازتاب ترور عوامل ساواک در زندان

‏دوستان می گفتند: در زندان پیچیده که فرهودی آزاد شده و رفته ازدواج ‏‎ ‎‏کرده است. حالا دادگاه تجدید نظر برایش زندان بریده و او برگشته ‏‎ ‎‏است. پس از تجدید نظر، تبرئه ی من لغو شد و به زندان رفتم ویک ‏‎ ‎‏سالی زندانی بودم تا اینکه بعد از عید من را به اوین‏‏ منتقل کردند. در ‏‎ ‎‏آنجا آقای سیدکاظم اکرمی‏‏ هم بود. ایشان بعدها وزیر آموزش و پرورش ‏‎ ‎‏شد و از دوستان قدیمی من بود ( پدرش همدانی و از همشهریان پدرم ‏‎ ‎‏بود.) پس از پایان حکم هنوز در زندان بودم. بچه ها به این مسأله ‏‎ ‎‏«ملی کشی» می گفتند؛ یعنی با اینکه مدت زندان تمام شده بود ولی فرد را ‏‎ ‎‏آزاد نمی کردند. آن دوران ترور ساواک توسط بچه ها شدت گرفته بود و ‏‎ ‎‏هر وقت که عملیات بچه ها بیرون زندان افزایش پیدا می کرد، تبعاتش در ‏‎ ‎‏داخل زندان حس می شد و این مسأله روی دادگاهها هم اثر می گذاشت.‏

‏زندان اوین‏‏ وضعیت غذایی مناسبتری نسبت به قصر داشت؛ اما ‏‎ ‎‏بازجویی خوب نبود. بچه ها در استرس و ناراحتی بودند. شخص ‏‎ ‎‏نمی دانست چه وقت از زندان آزاد می شود.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 80