فصل اول: خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب
شکست تئوری مارکسیسم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شکست تئوری مارکسیسم

‏موضوعی که در زندان برایم فراموش نشدنی است، جریان انقلا ب در ‏‎ ‎‏شکستن مبانی تئوری مارکسیسم بود که قوت قلبی برای بچه های مذهبی ‏‎ ‎‏به حساب می آمد. خوب، به هر حال مارکسیستها روی دیالکتیک تاریخی ‏‎ ‎‏و دادن مصادیق تاریخی بحث داشتند. آنان کشورهای شوروی‏‏، کوبا و ‏‎ ‎‏چین را نمونه های موفق مارکسیسم مطرح می کردند و ما یک نمونه موفق ‏‎ ‎‏مذهبی نداشتیم که بخواهیم آن را در دنیا معرفی کنیم. البته اخوان ‏‎ ‎‏المسلمین یا الجزایر‏‏ بودند، ولی آنها نتوانستند یک نظام اسلامی مطرح ‏‎ ‎‏کنند که نشان دهد اسلا م واقعاً قادر است جامعه را اداره کند و حکومت ‏‎ ‎‏را در دست بگیرد. خوب، این مبارزات که انجام گرفت، تئوری طبقاتی ‏‎ ‎‏مارکسیسم را به هم ریخت و از هم پاشیدگیِ عجیبی بین بچه های ‏‎ ‎‏مارکسیست بوجود آورد. از طرف دیگر، این قضیه قوت قلبی برای بچه ‏‎ ‎‏مسلمانها شد. در حقیقت طرح الگوی مبارزاتی انبیا و پیامبر اسلام و ‏‎ ‎‏دوران حکومت حضرت علی(ع)‏‏ بحث کتاب ولایت فقیه امام‏‎[1]‎‏، بحث ‏‎ ‎‏بسیار داغی بود که می شود گفت بچه های مذهبی را از تفرق نجات داد.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 40

  • . بچه ها این اواخر توانسته بودند به طور قاچاق این کتاب را وارد زندان نمایند.