فصل اول: خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب
جریانات فعال در زندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جریانات فعال در زندان

‏عمده جریانات فعال در زندان، طلا ب قم‏‏ و گروههای جدید مسلمان، ‏‎ ‎‏تحت عنوان حزب الله و مهدویون و امثال آن بودند. مجاهدین خلق و ‏‎ ‎‏جریان مارکسیستی جدید نیز که عمدتاً دانشجویان دانشگاهها بودند ‏‎ ‎‏فضای بانشاط زندان را تشکیل می دادند.‏

‏اخوی من قبلا در اوین‏‏ بود و بعدها او را به قصر آوردند. من به او ‏‎ ‎‏مراجعاتی داشتم و به جهت کارهای مطالعاتی روی زبان عربی و این ‏‎ ‎‏گونه موارد با او ارتباط داشتم.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 39