فصل اول: خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب
مسجد ارک هم نقش مهمی داشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مسجد ارک هم نقش مهمی داشت

‏این مسجد بعد از فوت حضرت آیت الله بروجردی‏‏ محوریت پیدا کرد. ‏‎ ‎‏اطراف خیابان 15 خرداد‏‏، کتاب فروشی های آنجا و بعضی از مغازه ها ‏‎ ‎‏دستگاه تکثیر داشتند. مبارزان زیادی از محدوده بازارِ تهران‏‏، تیمچه‏‏ ‏‎ ‎‏ حاجب الدوله، بازار بزازها، خیاط ها و... بودند. همچنین میدان خراسان‏‏، ‏‎ ‎‏خیابان ایران‏‏ و قنات آباد‏‏ از قطب هایی بودند که حضور مبارزان آنجا زیاد ‏‎ ‎‏بود. جلساتی که آنجا برگزار می شد، قابل توجه بود. سرکشی به زندانها ‏‎ ‎‏توسط نیروهای مبارز انجام می گرفت؛ کمک می کردند و تا حد ممکن ‏‎ ‎‏نمی گذاشتند خانوادهِ زندانی ها در سختی به سرببرند. این حرکت در ‏‎ ‎‏زمان اوج گیری انقلاب گسترده تر شد و از دی ماه 1356 به بعد خیلی از ‏‎ ‎‏مغازه دارها و بازاری های تهران از میدان شوش‏‏ و میدان تهران می آمدند و ‏‎ ‎‏به خانوادهِ زندانی ها سوخت و میوه و مواد غذایی تخم مرغ، شکر، قند ‏‏و... ‏‎ ‎‏می دادند و نمی گذاشتند برخوردهای رژیم به خانواده های فقیر و مستمند ‏‎ ‎‏فشار بیاورد. به نظر من، این قشر حقیقتاً کمک قابل توجهی کردند.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 25