فصل اول: خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب
رابطه فرماندهان ارتش با مستشاران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رابطه فرماندهان ارتش با مستشاران

‏روزی تیمسار کمند‏‏ برای یک گروهبان 3 امریکایی که به عنوان مستشار ‏‎ ‎‏نظامی وارد آن ناحیه شده بود، احترام نظامی گذاشت. قاعدهِ بین المللی ‏‎ ‎‏این است که درجه دار بالاتر باید از درجه دار پایین دست خود احترام ‏‎ ‎‏بگیرد، نه این که خود احترام بگذارد؛ ولی این موضوع اوج ذلّت ‏‎ ‎‏نیروهای نظامی ما را نشان می داد که چگونه خودشان را در برابر ‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی خاضع می کردند. ما هم فکر می کردیم اینها آدمهای ‏‎ ‎‏به اصطلاح شجاع و توانمندی هستند که عکس قضیه برایمان ثابت شد.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 17