فصل اول: خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب
دستگیری روحانیون و مبارزین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دستگیری روحانیون و مبارزین

‏در ایامی که مبارزات حضرت امام به اوج خود رسید، رژیم تعدادی از ‏‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 10

‏چهره های شاخص از جمله آقای حسینعلی منتظری‏‏، آقای سیدمحمود ‏‎ ‎‏طالقانی‏‏، مهندس مهدی بازرگان‏‏ و بسیاری از نیروهای مذهبی را دستگیر ‏‎ ‎‏کرد و به زندان قصر‏‏ انداخت. قبل از آن، یک مرحله اخوی بنده را ‏‎ ‎‏دستگیر کرده و به زندان قزل قلعه‏‏ انداختند. زندان قزل قلعه در یک ‏‎ ‎‏محدودهِ بیابانی واقع بود. همراه مادرم در آن بیابانها به دنبال زندان قزل ‏‎ ‎‏قلعه می گشتیم تا با اخوی ملاقات کنیم. خیلی وقتها موفق به ملاقات ‏‎ ‎‏نمی شدیم و هنوز سختی آن روزها در خاطرم هست.‏

‏اما زندان قصر‏‏ در محدودهِ شهری و جای مشخص تری بود. هنگام ‏‎ ‎‏ملاقات با برادرم با چهره های سیاسی و مذهبی آن زمان آشنا می شدم. ‏‎ ‎‏اخوی تقریباً نزدیک چهار سال در زندان قصر بود. یک بار هم قبل از ‏‎ ‎‏سال 1353 دستگیر شد که با لطایف الحیل و دادن قول همکاری، بعد از ‏‎ ‎‏شش ماه آزاد شد و پس از آن فراری شد. چندی بعد او را دستگیر و به ‏‎ ‎‏زندان ابد محکوم کردند.‏

‏اخوی دیگر بنده هم دستگیر و شش ماه بازداشت شد. پس از آزادی ‏‎ ‎‏به خارج از کشور رفت و به ادامة تحصیل پرداخت. می توان گفت نوعی ‏‎ ‎‏هجرت را انتخاب کرد و در ایام پیروزی انقلا ب اسلامی به وطن ‏‎ ‎‏برگشت.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 11