پیش درآمد
پیش درآمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیش درآمد

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شنیدن و مطالعه تاریخ، از زبان و قلم تاریخ سازان چنان شیرینی و لذتی ‏‎ ‎‏دارد، که در انواع دیگر از تاریخ نگاری ها کمتر می توان آن را تجربه کرد.‏

‏پدیده انقلاب اسلامی که در دهه های چهل و پنجاهِ شمسی و به ‏‎ ‎‏دست میلیونها ایرانی و با رهبری امام خمینی‏‏ شکل گرفت و به پیروزی‏‎ ‎‏ رسید، رخدادی منحصر به فرد در تاریخِ سرزمین ماست که سازندگانش ‏‎ ‎‏هزاران هزار خاطره از فراز و فرود آن به حافظه سپرده اند و چنانچه آن ‏‎ ‎‏خاطرات از سینه ها به صحیفه ها منتقل گردد، بخش بزرگی از تاریخ ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی متولد شده است؛ تاریخی که شنیدنش لذت بخش و ‏‎ ‎‏شیرین است.‏

‏گروه تاریخِ موسسهِ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏‏(س)، با اعتقاد به ‏‎ ‎‏پایه گذاری تاریخ نویسی انقلاب اسلامی بر دیده ها و شنیده های واقعی ‏‎ ‎‏حاضران و ناظرانی که بار عظیم انقلاب را بر دوش کشیدند و دشواری ها ‏‎ ‎‏و ناملایمات جانفرسایی را در راه پیروزی آن بر جان خریدند، ضبط و‏‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه ا

‏ثبت خاطرات این تاریخ سازان را در شمار برنامه های اصلی خود گنجانده‏‎ ‎‏ و بر آن است تا پس از تنظیم و تدوین آنها، با رعایت اصول علمی و ‏‎ ‎‏امانت داری و بدون هیچ گونه داوری، خیل عظیم مخاطبان در زمان حال ‏‎ ‎‏و آینده را از جزئیات این بخش تاریخ ایران‏‏ بهره مند گرداند.‏

‏آنچه پیشِ روست، خاطرات چهارتن از مبارزینی است که در دوران ‏‎ ‎‏سیاهِ ستم شاهی، به ندایِ مرجع تقلید خویش «امام خمینی‏‏» لبیک گفته و ‏‎ ‎‏گام در راه مبارزه نهادند. آنان در این راهِ ناهموار گرفتاریها و ‏‎ ‎‏دشواری هایی تحمل کردند که حبس در پشت میله های زندان از آن ‏‎ ‎‏جمله است. مطالعه این خاطرات فضای آن سالهای پر حادثه و به ویژه ‏‎ ‎‏اوضاع سیاه چاله ای رژیم پهلوی را پیشِ رو ترسیم کرده و بخشهایی از ‏‎ ‎‏تاریخ انقلاب را بازتاب می دهد. با سپاس از آقای داود رضایی چراتی و ‏‎ ‎‏راویان.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

 گروه تاریخ

 معاونت پژوهشی

 1386

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه ب