فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
جلوه های معلمی امام
تأخیر، هرگز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

تأخیر، هرگز

‏یکی دیگر از ویژگیهای کلاس درس حضرت امام این بود که ایشان مقید بودند همیشه‏‎ ‎‏سر وقت، تدریس را شروع کنند، گاهی بعضی از طلاب که سر وقت نمی آمدند ایشان‏‎ ‎‏اظهار ناراحتی می کردند، و به آنان تذکر می دادند؛ ولی خودشان همیشه سر وقت، در‏‎ ‎‏کلاس حاضر بودند و درس را شروع می کردند، من به یاد ندارم که ایشان حتی یک دفعه‏‎ ‎‏پنج دقیقه درس را دیر شروع کرده باشند، فاصله زمانی محل درس و منزل را آنچنان‏‎ ‎‏درست تنظیم می کردند که سر ساعت بتوانند درس را شروع کنند ، حتی گاهی، پنج‏‎ ‎‏دقیقه زودتر می آمدند و در آن دقایق جهت ایجاد آرامش و شروع به موقع درس، قرآن‏

‏می خواندند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله ابراهیم امینی؛ واحد خاطرات.