مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

فردوسی پور، اسماعیل، 1317ـ 1386.خاطرات حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور/ تدوین فرامرز شعاع حسینی، رحیم روح بخش. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1387، 369 ص.ــ (یادها؛ 29)ISBN:  978 - 964 - 335 - 982 - 9                                                      فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.1. فردوسی پور، اسماعیل، 1317ـ 1386. ـ ـ خاطرات. 2. مجتهدان وعلما ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، گروه تاریخ، مؤسسه چاپ ونشر عروج. ب. شعاع حسینی، فرامرز؛ روح بخش، رحیم، گردآورنده. ج. عنوان.          3 آ /4 ف/3/ 55 BP                                                                998 / 297          کتابخانه ملی ایران                                                         1204372

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

     

      کد/ م 2369

‏ ‏

ARMORU~1                    ‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور

تدوین:  فرامرز شعاع حسینی، رحیم روح بخش

ناشر:  چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

چاپ دوم:  1390 / 3000 نسخه

قیمت:  4400 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه IV