فصل اول: در ایران
رفراندوم اصول ششگانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

رفراندوم اصول ششگانه

‏بعد از لغو این تصویب نامه شاه عصبانی شد‏‏ و‏‏ گفت: حالا که جلوی این ‏‎ ‎‏تصویب نامه را گرفتند من خودم رفراندوم ‏‏برگزار ‏‏می کنم و مواد 6 گانه‏‎[1]‎‎ ‎‏را به رای مردم می گذارم و با رای مردم آنها را تصویب می کنم. یک ‏‎ ‎‏رفراندومی هم در ششم بهمن سال 1341 برگزار شد و ‏‏رسانه‌های دولتی ‏‎ ‎‏مدعی شدند که 5 میلیون ‏‏نفر ‏‏به این مواد ششگانه رای دادند که این ‏‎ ‎‏دروغ بود، برای اینکه علما رفراندوم را تحریم کرده بودند، کما اینکه ‏‎ ‎‏انتخابات سال بعد را هم علما و بزرگان ‏‏حوزه ‏‏تحریم کردند و مردم در ‏‎ ‎‏انتخابات شرکت نکردند‏‏. ‏‏البته مواد ششگانه هم به 6 تا توقف نکرد مواد ‏‎ ‎‏ششگانه کم‏‏‌‏‏کم شد مواد 18 گانه و مواد 19 گانه و تا 21 مواد هم رسید ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 24

‏و مرتب اضافه می شد. هر روز شاه یک ماده ‏‏به آن ‏‏اضافه می کرد که ‏‎ ‎‏بعدها آنها بنام انقلاب سفید بر اثر همین رفراندوم‏‎ ‎‏مشهور شد.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 25

  • . اصول ششگانه انقلاب سفید شاه و ملت عبارت بودند از: 1- الغاء رژیم ارباب و رعیتی با  تصویب اصلاحات ارضی ایران 2- تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها در سراسر  کشور 3- تصویب لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات  ارضی 4- تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی  5- لایحه اصلاحی قانون انتخابات 6- لایحه ایجاد سپاه دانش. برای اطلاعات بیشتر ر.ک:  رحیم روحبخش، نقش بازار در قیام 15 خرداد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1379.