فصل اول: در ایران
انتقال امام از ترکیه به عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

انتقال امام از ترکیه به عراق

‏بعد از اعتراضاتی، شاه تصمیم گرفت که محل تبعید امام را عوض کند، ‏‎ ‎‏منتهی متحیر بودند که امام را کجا ببرند. برداشت من و بعضی دیگر از ‏‎ ‎‏آقایان این است که شاه با بعضی از آخوندهای درباری که آن روز بودند ‏‎ ‎‏و امام را درست نمی شناختند مثل خود او مشورت کرد‏‏ه‏‏ که چکار کند. ‏‎ ‎‏پیشنهاد شده بود که ایشان را به نجف بفرستید؛ ایشان یک سید جوشی ‏‎ ‎‏است وقتی یک چیزی خلاف اسلام و خلاف مقدسات می بیند عصبانی ‏‎ ‎‏می شود، فریاد می زند، اعلامیه می دهد و سخنرانی می کند؛ اما آن عمق ‏‎ ‎‏علمی و فقهی که بتواند یک درسی را ‏‏اداره‏‎ ‎‏بکند ندارد، بنابراین اگر‏‎ ‎‏نجف ‏‎ ‎‏برود یا درس شروع می کند یا نه اگر درس شروع کرد ما افرادی آنجا ‏‎ ‎‏داریم که بروند سردرس ایشان اشکال کنند و اگر درس شروع نکرد باز ‏‎ ‎‏هم افرادی را مامور می کنیم که از ایشان تقاضای درس ک‏‏ن‏‏ند و ایشان را ‏‎ ‎‏به درس گفتن وادار کنند و بعد سر درس اشکال و اعتراض کنند و کاری ‏‎ ‎‏بکنند که امام در درس هو شود؛ اگر ایشان در درس در حوزه نجف هو ‏‎ ‎‏شد‏‏ و‏‏ درسش نگرفت قهراً در بین مراجع و در بین علما از آن موقعیتی ‏‏که ‏‎ ‎‏دارد ساقط خواهد شد‏‏.‏‏ این بود که تصمیم گرفتند امام را از ترکیه به ‏‎ ‎‏نجف اشرف منتقل کنند. یکی از طرق لجن مال کردن همین بود که در ‏‎ ‎‏حوزه علمیه امام را خفیف کنند و درسش را با شکست مواجه بکنند‏‏.‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 87

‏ولی بر عکس امام وقتی که به عتبات مقدسه مشرف شدند هفته اول ‏‎ ‎‏یک زیارت دوره داشتند. البته آن موقع من در ایران بودم و در نجف ‏‎ ‎‏نبودم آنچه که نقل می کنند بیان می‌کنم. زیارت دوره، زیارت تمام ائمه ای‏‎ ‎‏که در آنجا هستند را می گویند که اینها شامل زیارت امیر المومنین(ع) و ‏‎ ‎‏امام حسین(ع) و موسی بن جعفر(ع) و جوادالائمه (ع) به اضافه دو تا امام ‏‎ ‎‏سامرا را زیارت می کنند. همچنین امامزاده هایی که در این مکانها هست ‏‎ ‎‏در بین راه است بعد هم می آیند در نجف و قصد اقامت می کنند و از ‏‎ ‎‏ایشان تقاضای درس می شود.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 88