فصل دوم: در عراق
بازتاب طرح ولایت فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

بازتاب طرح ولایت فقیه

‏ حاج آقا بازتاب سخنان امام درباره حکومت اسلامی در میان ‏‎ ‎‏دولتها چه بود‏‏؟‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 145

‏ تحلیلی به ما نرسید، البته بی اثر نبود در بین دولتها انعکاس داشت ‏‎ ‎‏ولی در آن زمان دولتها مثل حالا نبودند، الآن بعد از پیروزی انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی دولتها هم بیدار شدند و فهمیدند که اسلام حکومت دارد، اسلام ‏‎ ‎‏سیاست دارد، اسلام قوانینی قابل عرضه دارد لذا حواس خودشان را ‏‎ ‎‏جمع کردند. ولی آن موقع می گفتند نه اصلاً چنین چیزی نیست فکر ‏‎ ‎‏نمی کردند یک چنین چیزی قابل اجرا و پیاده شدن باشد لذا عکس ‏‎ ‎‏العملی در مورد این درسها و این مطالب نداشتند کما اینکه در مقابل ‏‎ ‎‏درسهای دیگری که دیگر فقها و مراجع ما داشتند آن موقع عکس العملی ‏‎ ‎‏از طرف آنها نبود. در قم در مشهد مراجع بزرگ ما درسهایی که داشتند ‏‎ ‎‏هیچ عکس العملی دولتها و ملتها از خودشان نشان نمی دادند برای اینکه ‏‎ ‎‏فکر نمی کردند که اسلام به رهبری یک مرجع دینی بتواند یک چنین ‏‎ ‎‏تحولی بوجود بیاورد حالا است که ما می بینیم اسلام این همه اثر دارد و ‏‎ ‎‏این جور انعکاس دارد.‏

‏در خود نجف بیشتر نظرها، نظرهای منفی بود. وقتی اولین درس امام ‏‎ ‎‏در رابطه با حکومت اسلامی که مقدمه درس حکومت اسلامی بود آغاز ‏‎ ‎‏شد، انعکاسی که در نجف داشت این بود که خیلی از مخالفین عصبانی ‏‎ ‎‏شدند، یک حرفهایی علیه امام زدند. لذا ما یعنی جمعی از مبارزان و ‏‎ ‎‏طرفداران امام تصمیم گرفتیم که به این آقایان سلام نکنیم. آنهایی که در ‏‎ ‎‏بیوت این آقایان جمع می شدند و این حرفها را می زدند می شناختیم.‏

‏یکی از چیزهای که در نجف خیلی مهم است اصلاً شخصیت این ‏‎ ‎‏آقایان به سلام کردن و احوالپرسی است، در بازار، در خیابان، توی ‏‎ ‎‏مسجد، در نماز اگر آنها را می دیدی و سلام و احوال پرسی می کردی ‏‎ ‎‏اینها خوشحال می‌شدند، اما اگر می دیدی و اعتنایشان نمی کردی ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 146

‏می گفتند چه خبر شده. از آن جمله تصمیم گرفتیم که به آقای نخجوانی ‏‎ ‎‏مغز سیاسی بیت آیت‏‏الله خوئی سلام نکنیم. دو دفعه به آقای محتشمی ‏‎ ‎‏برخورد کرده بود که آقای محتشمی سلام نکرده بود و شاید ایشان سلام ‏‎ ‎‏کرده بود و آقای محتشمی جواب سلام هم نداده بود‏‏.‏

‏ایشان نقل می کرد دفعه سوم آقای نخجوانی برگشت جلوی من را ‏‎ ‎‏گرفت که آقا چه شده است، من امروز می بینم که همه شما از دست ما ‏‎ ‎‏عصبانی هستید جواب سلام ما را نمی دهید، من کسی بودم که به استقبال ‏‎ ‎‏امام رفتم، برای امام خانه تهیه کردم. شروع کرده بود فعالیتهای خودش را ‏‎ ‎‏گفتن. آقای محتشمی هم گفته بود چیزی نشده است شما جلوی دهانتان ‏‎ ‎‏را بگیرید و حواستان جمع باشد علیه آقا صحبتی نکنید. مراجع هم در ‏‎ ‎‏این زمینه ها هیچ فکری نداشتند. بعضی ها که مخالف بودند ‏‏و اصلاً‏‎ ‎‏ولایت ‏‎ ‎‏فقیه را قبول نداشتند، بعضی ها هم که قبول داشتند جرات نمی کردند در ‏‎ ‎‏مقابل حکومتهاحرفی بزنند.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 147