فصل دوم: در عراق
زمینه های اخراج امام از عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

زمینه های اخراج امام از عراق

‏ حاج آقا علت اخراج امام از عراق چه بود؟‏

‏ دستگاه در پی ضربه‏‏‌‏‏ای که از مجالس ترحیم آقا مصطفی خورد‏‎ ‎‏تصمیم به اخراج امام از نجف اشرف گرفت. البته بعد از آن قراردادی که ‏‎ ‎‏بین صدام و شاه در الجزایر در سال 1975 بسته شده بود و‏‏ به‏‏ امضای ‏‎ ‎‏وزیر خارجه ایران و عراق رسیده بود تصمیم گرفتند که امام را از نجف ‏‎ ‎‏اخراج کنند. امام هم آمادگی داشت برای اینکه از نجف برود و در یک ‏‎ ‎‏کشور دیگری مظلومیت ملت ایران را اعلام بکند و لذا وقتیکه از بغداد ‏‎ ‎‏دو نفر صاحب منصب آمده بودند خدمت امام که آقا بعد از این ‏‎ ‎‏قراردادی ‏‏که ‏‏با دولت ایران بستیم که علیه ایران فعالیت سیاسی نشود از ‏‎ ‎‏شما هم خواهش می کنیم که فعالیت سیاسی خو‏‏د‏‏تان را تعطیل کنید. امام ‏‎ ‎‏در جواب فرموده بودند: من با ملت ایران قرارداد دارم که فعالیت سیاسی ‏‎ ‎‏بکنم من کارم را تعطیل نمی کنم شما ‏‏هم هر کاری می خواهید بکنید.یکی  ‏‎ ‎‏از آنها پرسید که خوب ‏‏کجا می روی‏‏د‏‏؟ امام ‏‏بی‏‏ مقدمه فرمود به یک‏‎ ‎‏کشوری ‏‎ ‎‏خواهم رفت که مثل شما اجیر و مزدور بیگانه نباشد، یک کشوری ‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏روم که مستقل باشد. بعد عذرخواهی کردند گفتند، نه آقا اینجا کشور ‏‎ ‎‏شماست، وطن شماست، ما افتخار می کنیم که شما اینجا تشریف داشته ‏‎ ‎‏باشید‏‏.‏‏ مشغول درس تون باشید این جلسه به همین مقدار گذشت‏‏.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 198