فصل سوم: در فرانسه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: در فرانسه

فصل سوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

در فـرانـسه


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 231

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 232